ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Valoa siivilöityy kuusenoksien lävitse.

Ilmastotyö Kainuun ELY-keskuksessa

Kainuun ELY -keskuksessa edistämme kansallista hiilineutraalius 2035 -tavoitetta ja ilmastolakia

Kainuun ELY-keskuksessa teemme ilmastotyötä kaikilla toimialoilla poikkileikkaavasti. Tuemme ja rahoitamme kainuulaisen elinkeinon vihreää siirtymää, viemme eteenpäin päästöjä hillitseviä toimia, arvioimme ilmastovaikutuksia, ennakoimme ja sopeudumme muuttuviin sääoloihin, ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta ja hyvää tilaa sekä kestävällä aluekehittämisellä tavoittelemme kokonaisvaltaista kainuulaista hyvää elämää. Luomme toiminnallamme turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä sekä kestävää yhdyskuntarakennetta.  Edistämme aktiivisesti maaseudun elinvoimaa sekä vastuullista ruokajärjestelmää toiminta-alueellamme. Lue lisää ilmastotavoitteistamme ja -toimistamme.

Kainuun ELY-keskuksessa koordinoimme myös seuraavia valtakunnallisia erikoistumistehtäviä;

Nämä erikoistumistehtävät sisältävät merkittäviä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimia.

Ota yhteyttä

Ympäristöasiantuntija, ilmastonmuutos ja kiertotalous
Jenni Väisänen, [email protected]

Päivitetty: 17.08.2023