ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Valoa siivilöityy kuusenoksien lävitse.

 

Kainuun ELY ilmastotoimijana

Kainuun ELY -keskuksessa edistämme kansallista hiilineutraalius 2035 -tavoitetta. 

Kainuun ELY-keskuksessa teemme ilmastotyötä kaikilla toimialoilla poikkileikkaavasti. Tuemme ja rahoitamme kainuulaisen elinkeinon vihreää siirtymää, viemme eteenpäin päästöjä hillitseviä toimia, ennakoimme ja sopeudumme muuttuviin sääoloihin, ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta ja hyvää tilaa sekä kestävällä aluekehittämisellä tavoittelemme kokonaisvaltaista kainuulaista hyvää elämää. Luomme toiminnallamme turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä sekä kestävää yhdyskuntarakennetta.  Edistämme aktiivisesti maaseudun elinvoimaa sekä vastuullista ruokajärjestelmää toiminta-alueellamme.

Kainuun ELY-keskuksessa koordinoimme myös seuraavia valtakunnallisia erikoistumistehtäviä;

Nämä erikoistumistehtävät sisältävät merkittäviä ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä.

Ajankohtaista

  • Kuntien ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuonna 2020. hiilineutraalisuomi.fi
  • Kutsumaton vieras -kampanja rohkaisee kaikkia mukaan haitallisten vieraslajien torjuntaan. vieralajit.fi
  • Mitä tuore ilmastoraportti merkitsee Kainuulle,  Kaikuja Kainuusta. kainuuely.com