ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Lapin ELY-keskuksessa

Ilmastotyö sisältyy suureen osaan asiantuntijoidemme virkatehtäviä kaikilla organisaatiomme vastuualueilla. Lisäksi ilmastoteema sisältyy organisaatiomme sisäisessä aluekehittämisryhmässä vihreän siirtymän jaoston toimintaan.

Ilmastonmuutoksen hillintää edistämme mm.

  • rahoittamalla hillintää edistäviä hankkeita,
  • kiinnittämällä huomiota hankkeiden ilmastovaikutusten arviointiin,
  • edistämällä kiertotaloutta,
  • turvaamalla maaperän ja metsien hiilivarastoja,
  • kehittämällä maaseudun, yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön ilmastokestävyyttä ja
  • edistämällä energiajärjestelmän murrosta.

Ilmastonmuutoksen sopeutumisessa edistämme mm.

  • varautumis- ja valmiustehtäviä,
  • liikenteen, yhdyskuntien, maatalouden ja muiden elinkeinojen toimintavarmuutta.


Olemme olleet mukana valmistelemassa Lapin liiton vetämää Lapin Green Deal- tiekarttaa. Sen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, siirtyä laaja-alaisesti kiertotalouteen ja erottaa taloudellinen kasvu luonnonvarojen käytön kasvusta ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Ajankohtaista

Lisätietoa

Päivitetty: 02.11.2022