ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt 

Suomen kaikkien kuntien kokonaiskasvihuonepäästöt ovat laskeneet 30 % ajanjaksolla 2005-2022. Asukaskohtaiset kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat ajanjaksolla 2005-2022 laskeneet 34 %. Vuonna 2022 Suomen kuntien kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vähenivät 3 % ja asukaskohtaiset 3 %.  Vuonna 2022 eniten päästöjä Suomessa aiheutui tieliikenteestä (26,8 %), maataloudesta (19,9 %), kaukolämmöstä (14,4%) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11,6 %).

Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöjen tilanne noudattelee Suomen keskiarvoja.  Suomen ympäristökeskuksen ennakkotiedon mukaan vuosina 2005–2022 Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 34 % ja asukaskohtaiset päästöt 24 %. Vuonna 2022 Etelä-Savon kokonaiskasvihuonekaasupäästöt laskivat 6 % ja asukaskohtaiset 5 %. Tämä on Suomen maakuntien vertailussa kakkostila Ahvenanmaan jälkeen.

Koko Suomen päästökauppasektorin toteutuneet päästövähennykset ovat merkittävästi suuremmat kuin taakanjakosektorilla. Suomen päästökauppasektorin kokonaispäästövähennys oli vuosina 2005-2022 50 %, päästöt per asukas 53 %. Samalla ajanjaksolla taakanjakosektorin päästövähennys 22 % ja asukaskohtainen 26 %.

Vastaavasti Etelä-Savossa päästökauppasektorin kokonaispäästövähennys oli vuosina 2005-2022 60 %, päästöt per asukas 54 %, taakanjakosektorin päästövähennys 25 % ja asukaskohtainen 13 %.

Suomen kokonaispäästövähennykset olivat päästökauppasektorilla 2022 10 % ja asukaskohtainen päästövähennys 10 %, Etelä-Savon päästökauppasektorin päästövähennykset olivat vuonna 2022 19 ja asukaskohtaiset 18 %. Taakanjakosektorin kokonaispäästövähennys  vuonna 2022 oli 1 % ja asukaskohtainen vähennys 0 %.

Maankäyttösektorin maakunnittaisesta päästökehityksestä ei ole toistaiseksi käytettävissä ajantasaisia tietoja.

 

Kuva 1. Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 2005-2022, HINKU-laskenta Lähde: SYKE 2023.

Alla kuvataan Etelä-Savon kokonaispäästöt sektoreittain (lähde hiilineuraalisuomi.fi):

 

 

Kuva 2.  Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästösektorit 2022 (ennakkotieto), HINKU-laskenta. Lähde: SYKE 2023. 
 

*HINKU-laskenta on Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti. 

Päivitetty: 02.02.2024