ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt 

Suomen kaikkien kuntien kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 24 % ajanjaksolla 2005-2020. Asukaskohtaiset khk-päästöt ovat ajanjaksolla 2005-2020 laskeneet 21 %.  Vuonna 2020 kuntien päästöt vähenivät 7,4 %. Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (26 %), maataloudesta (20 %), kaukolämmöstä (15 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %).

Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöjen tilanne noudattelee Suomen keskiarvoja. Suomen ympäristökeskuksen päivittämien laskelmien mukaan Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 26 % vuosina 2005–2019 ja asukaskohtaiset päästöt 16 %. Vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna Etelä-Savon kokonaispäästöt laskivat 6 % ja asukaskohtaiset kasvihuonepäästöt 5 %. 

 

Alla kuvataan Etelä-Savon kokonaispäästöt sektoreittain (lähde hiilineuraalisuomi.fi):

 

Ympyrädiagrammi, jossa kuvataan Etelä-Savon päästöt sektoreittain vuonna 2020. Tieliikenne (26,5 %), maatalous (22,7 %) ja kaukolämpö (9,6 %) ovat suurimmat päästöjen aiheuttajat.

 

Päivitetty: 24.10.2022