ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Hämeen ELY-keskuksessa

Poimintoja Hämeen ELY-keskuksen ilmastotyöstä

 • Ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen ja kiertotalouden edistäminen ovat Hämeen ELY-keskuksen strategisia tavoitteita ja niitä toteutetaan läpi yksiköiden ja toimien.
 • ELYjen ilmastotiekartan toteutuksessa on valittu erityisiä Hämeen kehittämiskohteita.
 • Hämeen ELY-keskus on merkittävä alueen yritysten ja maatalouden kehittäjä ja rahoittaja sekä koko Etelä-Suomen rakennerahastojen viranomainen. Kiertotalous ja vähähiilisyyden edistäminen ovat mukana monissa rahoituksissa.
 • Materiaalitehokkuus ja kiertotalous sekä vesistö- ja tulva-asiat valvonnassa ja neuvonnassa
 • Toimiminen alueellisissa ilmastoryhmissä, kiertotalousryhmissä sekä muissa verkostoissa
 • Ilmasto- ja kiertotalousasiat alueidenkäytön suunnittelussa, kuntien kehityskeskusteluissa sekä YVA-menettelyissä
 • Ilmasto- ja kiertotalousasiat lausunnoissa
 • Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden lisääminen
 • Oman toiminnan hiilijalanjäljen seuraaminen ja puolittamistavoite vuoteen 2025
 • Kiertotalouspotentiaalin yritykset Kanta- ja Päijät-Hämeessä (pdf)

Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmastotavoitteet:

 • Päijät-Häme on Hinku-maakunta, eli tavoittelee -80% päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030
 • Päijät-Hämeen ilmastotiekartta 2020, in English
 • Kanta-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 ja kiertotalouden tiekartta (ml. ilmastotyö) on valmistumassa syksyllä 2021.

Päästökuvaaja

Hämeen ELY-keskuksen alueen päästöt ktCO2e (kaikki päästöt) sekä tuulivoima ja maankäytön hiilinielu kompensaationa (lähteet Syke 2021 ja FCG 2021).
Hämeen ELY-keskuksen alueen päästöt ktCO2e (kaikki päästöt) sekä tuulivoima ja maankäytön hiilinielu kompensaationa (lähteet Syke 2021 ja FCG 2021).

Hämeen ELY-keskuksen alueen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 32% vuodesta 2005 vuoteen 2020. Suomen kansallinen tavoite on hiilineutraalius vuonna 2035. Hiilineutraali valtio tarkoittaa sitä, että se tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin pystyy sitomaan.

Päästöjä kunnittain, maakunnittain ja eri laskentamenetelmillä voi tarkastella Suomen ympäristökeskuksen sivulla.

Maankäytön nielut ja päästöt

Kasvillisuuden hiilinielu Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Kasvillisuuden hiilinielut Kanta- ja Päijät-Hämeessä (lähde FCG 2021).

Maaperän hiilidioksidipäästöt Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Maaperän hiilidioksidipäästöt Kanta- ja Päijät-Hämeessä (lähde FCG 2021).

FCG selvitti vuonna 2021 Kanta- ja Päijät-Hämeen maankäytön hiilivarastot ja -nielut. Hiilinielu tarkoittaa hiilivaraston muutosta siten, että hiilidioksidia sitoutuu ilmakehästä. 

Metsät ovat Hämeiden tärkein hiilinielu. Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin perusteella Kanta-Hämeen alueen kasvillisuuden hiilinielut ovat vuodessa noin 1 414 000 tonnia CO2ekv. Päijät-Hämeen kasvillisuuden hiilinielut ovat vuodessa noin 1 650 000 tonnia CO2ekv. Hehtaaria kohti kasvillisuuden hiilinielut ovat keskimäärin Kanta-Hämeessä noin 3,52 tonnia CO2ekv / ha / vuosi ja Päijät-Hämeessä 3,57 tonnia CO2ekv / ha/ vuosi.

Maaperässä tapahtuvien prosessien takia maaperästä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Maaperästä vapautuu hiilidioksidia ilmakehään, kun se vahingoittuu metsän hakkuuprosessissa tai sitä esimerkiksi muokataan maanviljelyyn. Maaperän päästöt on kasvihuonekaasuja, jotka on muutettu hiilidioksidiekvivalenteiksi. Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin perusteella alueen maaperän hiilidioksidipäästöt ovat vuodessa noin 2 593 000 tonnia CO2ekv. Hehtaaria kohti maaperän hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin noin 3 tonnia CO2ekv.

Kun maaperän päästöt vähennetään kasvillisuuden hiilinielusta, alueen nettohiilinielu jää hiilinielun puolelle. Paikkatietoanalyysi ei ottanut huomioon metsien ikää tai metsänkäyttösuunnitelmia tai kaavoitussuunnitelmia. Nielun suuruus voi vaihdella paljonkin vuosittain metsien käsittelystä riippuen.

Lisätietoja

Eira Rosberg
Johtava asiantuntija (ilmasto ja kiertotalous), Hämeen ELY-keskus
+358 50 3961710
eira.rosberg-airaksinen(at)ely-keskus.fi