ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Hämeen ELY-keskuksessa

Hämeen ELY-keskus toteuttaa monipuolista ilmastotyötä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. Tulostavoitteissamme olemme sitoutuneet edistämään kansalliseen ilmastolakiin kirjattua hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2035 mennessä. Hillintätyön lisäksi edistämme myös ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä elinkeinoelämän vihreää siirtymää.

Vuosittain julkaistavassa ilmastokertomuksessa kerromme ilmastotyömme etenemisestä. 

 

Poimintoja Hämeen ELY-keskuksen ilmastotyöstä

  • Rahoitamme yritysten ja maaseudun kehittämistä sekä Hämeen alueella että EU:n rakennerahastojen osalta koko Etelä-Suomen alueella. Huomioimme rahoituksessa kattavasti hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteet.
  • Edistämme ilmasto- ja kiertotalousnäkökulmien huomioimista alueidenkäyttöön liittyvissä valvonta- ja neuvontatehtävissä sekä YVA-menettelyissä
  • Kehitämme tulva- ja hulevesiriskien hallintaa
  • Toimimme alueellisissa ilmasto- ja kiertotalousryhmissä 
  • Kehitämme aktiivisesti sisäistä ilmastotyötämme käyttämällä työvälineenä ELY-keskusten yhteistä IKKUNA-ilmastotiekarttaa
  • Edistämme ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta  
  • Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja varautumiseen liittyen on tuotettu ilmastoriskikartat Kanta-Hämeen  ja Päijät-Hämeen maakuntiin.

 

Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmastotavoitteet:

 

Päästökuvaaja

Hämeen ELY-keskuksen alueen kaikki päästöt kuvaajassa.
Hämeen ELY-keskuksen alueen päästöt ktCO2e (kaikki päästöt) sekä tuulivoima ja maankäytön hiilinielu kompensaationa (lähteet Syke 2022 ja FCG 2021).

Hämeen ELY-keskuksen alueen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 35 % vuodesta 2005 vuoteen 2020. Suomen kansallinen tavoite on hiilineutraalius vuonna 2035. Hiilineutraali valtio tarkoittaa sitä, että se tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin pystyy sitomaan.

Päästöjä kunnittain, maakunnittain ja eri laskentamenetelmillä voi tarkastella Suomen ympäristökeskuksen sivulla.

 

Maankäytön nielut ja päästöt

Kasvillisuuden hiilinielu Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Kasvillisuuden hiilinielut Kanta- ja Päijät-Hämeessä (lähde FCG 2021).

Maaperän hiilidioksidipäästöt Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Maaperän hiilidioksidipäästöt Kanta- ja Päijät-Hämeessä (lähde FCG 2021).

Finnisf Consultin Group (FCG) selvitti vuonna 2021 Kanta- ja Päijät-Hämeen maankäytön hiilivarastot ja -nielut. Hiilinielu tarkoittaa hiilivaraston muutosta siten, että hiilidioksidia sitoutuu ilmakehästä. 

Metsät ovat Hämeen alueen tärkein hiilinielu. Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin perusteella Kanta-Hämeen alueen kasvillisuuden hiilinielut ovat vuodessa noin 1, 41milj. tonnia CO2ekv. Päijät-Hämeen kasvillisuuden hiilinielut ovat vuodessa noin 1,65 milj. tonnia CO2ekv. Hehtaarikohtaiset kasvillisuuden nielut ovat keskimäärin Kanta-Hämeessä noin 3,52 tonnia CO2ekv/ha/vuosi ja Päijät-Hämeessä 3,57 tonnia CO2ekv/ha/vuosi.

Maaperässä tapahtuvien prosessien takia maaperästä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Maaperästä vapautuu hiilidioksidia ilmakehään, kun se vahingoittuu metsän hakkuuprosessissa tai sitä esimerkiksi muokataan maanviljelyyn. Maaperän päästöt on kasvihuonekaasuja, jotka on muutettu hiilidioksidiekvivalenteiksi. Lähtöaineiston ja paikkatietoanalyysin perusteella alueen maaperän hiilidioksidipäästöt ovat vuodessa noin 2 593 000 tonnia CO2ekv. Hehtaaria kohti maaperän hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin noin 3 tonnia CO2ekv.

Paikkatietoanalyysi ei ottanut huomioon metsien ikää tai metsänkäyttösuunnitelmia tai kaavoitussuunnitelmia. Nielun suuruus voi vaihdella paljonkin vuosittain metsien käsittelystä riippuen.

 

Lisätietoja

Mika Määttä
Johtava asiantuntija (ilmasto ja kiertotalous), Hämeen ELY-keskus
+358 50 599 1902
mika.maatta(at)ely-keskus.fi

Päivitetty: 23.01.2024