ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

Huom! Oletko pirkanmaalainen toimija, yritys, oppilaitos tmv., ja toimit alueellisesti, seudullisesti tai kuntatasolla? Kaipaatko uusia verkostoja ja kontakteja ilmastokysymyksissä? Tervetuloa Pirkanmaan ilmastoakatemiaan! Toimintaan voi tulla vain kuulolle Teams-kokouksiin tai osallistumaan aktiivisemmin kehittämiseen, hankkeisiin ym. yhteistyöhön. Jos haluat mukaan akatemiaan, ota yhteyttä Valeria Kerkkään tai Soili Ingeliniin, [email protected].

Pirkanmaan ELY-keskuksessa ilmastotyötä tehdään sekä viraston omaa tehtäväkenttää kehittäen että alueella yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Pirkanmaan ELY-keskus on valinnut omat ilmastotyön painopisteet eri vastuualueilleen:
•    Y-vastuualue: ilmastokriteerit ja ilmastokestävyys rahoituksen arviointiin, ilmastokestävä yhdyskuntarakenne sekä vesistöjen säännöstely ja patoturvallisuus
•    E-vastuualue: kiertotalouden potentiaalin tunnistaminen ja mahdollistaminen, biokaasun ja bioenergian edistäminen, energia- ja resurssitehokkuuden edistäminen
•    L-vastuualue: ilmastonmuutokseen sopeutuminen, toimintavarmuus, liikenneturvallisuus ja vaikutusketjut, kiertotalouden edistäminen tiehankkeissa, kestävän liikkumisen edistäminen

Ajankohtaista

Poimintoja Pirkanmaan ELY-keskuksen sisäisestä työstä

Pirkanmaan ilmastotavoitteet

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen tilanne noudattelee Suomen keskiarvoja. Suurimmat päästölähteet ovat energia ja liikenne. Pirkanmaan päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 2911,11 t CO2-ekv, joista suurimmat sektorit olivat tieliikenne (30 %), kaukolämpö (14 %) ja maatalous (13 %). Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut Hinku-tavoitteisiin eli vähentämään päästöjään 80% vuoden 2007 tasosta ja sitomaan loput 20% hiilinieluihin. Hinku-maakunnan status edellyttää, että vähintään 90% väestöstä asuu Hinku-kunnassa.

Alla kuvataan Pirkanmaan kokonaispäästöt sektoreittain:

 

 

Lähde: hiilineutraalisuomi.fi

 

Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut Hinku-tavoitteisiin eli vähentämään päästöjään 80% vuoden 2007 tasosta ja sitomaan loput 20% hiilinieluihin. Hinku-maakunnan status edellyttää, että vähintään 90% väestöstä asuu Hinku-kunnassa. Hinku-tavoitteiden etenemistä tarkastellaan Pirkanmaan päästövähennyspolun avulla. Siinä keskiössä ovat erityisesti useamman kunnan tai koko maakunnan yhteistyössä tehtävät toimet.

Tarkempia ilmastotavoitteita maakunnassa tarkastellaan kuntien omissa tiekartoissa sekä maakunnallisessa tiekartassa, joka kokoaa kuntien tavoitteiston yhteen.  

Pirkanmaan ilmastotyön organisoituminen alueella

Pirkanmaalla toimii monipuolisia ilmastoverkostoja. Pirkanmaan ELY-keskus vetää kahta asiantuntijaryhmää: tiedonjakamiseen keskittyvää, kaikille avointa Ilmastoakatemiaa sekä Pirkanmaan ilmastofoorumia, jonne on kutsuttu ilmastotavoitteisiin sitoutuneet toimijat.

Työssä on julkaistu myös maakunnallinen energiajärjestelmäselvitys, joka tukee maakunnan energiastrategian laadintaa. Energiastrategia on valmistumassa vuoden 2023 alussa.

Maakunnassa on meneillään CANEMURE-hanke, jossa laadittiin maakunnallinen ilmastotiekartta ja kehitetään mm. ilmastojohtamista. Pirkanmaan ELY-keskus on hankkeen osarahoittaja. Maakuntahallituksen alaisena toimii ilmasto- ja ympäristöjaosto, jossa ELY-keskuksella on asiantuntijaedustus. Merkittävää ilmastokehittämistä tehdään Pirkanmaalla myös mm. kunnissa, Metsäkeskuksessa sekä Tampereen hiippakunnassa.

Ilmastotyön yhteydessä edistetään myös Pirkanmaan ympäristöohjelmaa. Ohjelmatyön arvo on koota yhteen laaja-alaisesti eri ympäristönäkökulmia, ja ohjelmassa läpileikkaavana teemana kulkee ilmastokyvykkyys. Pirkanmaan ympäristöohjelmasta ja sen seurannasta löytyy lisätietoa sivustolta Ymparistoviisas.fi.

Lisätietoa

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä johtavaan asiantuntijaan Soili Ingeliniin tai erityisasiantuntija Valeria Kerkkään ([email protected]).

Päivitetty: 17.03.2023