ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenne- ja ympäristöasioista myös Satakunnan alueella

Rantaruovikkoa meren rannalla ja pilviä taivaalla.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kehittää ilmastokytkentöjen tunnistamista ja huomioonottamista omissa tehtävissään. Alueellinen yhteistyö ilmastoasioissa on vahvaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.  

Poimintoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ilmastotyöstä

 • Edistämme ilmastoystävälliseen energiantuotantoon siirtymistä tukemalla näiden hankkeiden käynnistymistä ja etenemistä.  
 • Kehitämme hankkeiden ja kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointia. 
 • Kehitämme tulva- ja kuivuusriskien hallintaa. 
 • Rahoitamme ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita edistäviä hankkeita, mm. maaseutu- ja yritysrahoituksen sekä meri-, kala- ja vesiviljelyrahoituksen kautta. 
 • Toteutamme maakunnallisessa yhteistyössä suunnitelmallista liikennejärjestelmätyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kehitämme joukkoliikennettä ja parannamme pyöräilyn houkuttelevuutta. 
 • Turvaamme maaperän ja metsien hiilivarastoja luonnonsuojelulla ja tehostamalla maankäyttöä. 
 • Valvomme EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanoa. 
 • Edistämme kestävän kiertotalouden mukaisia toimintatapoja kaikilla vastuualueillamme. 

Kehitämme omaa työtämme ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden edistämiseksi jatkuvan parantamisen periaatteella. Panostamme henkilöstömme ilmasto-osaamiseen ja aktiiviseen ilmastoviestintään. Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskuksilla on yhteinen ilmasto- ja kiertotaloustiimi, joka edistää ilmastotyötä ja sen vaikuttavuutta kaikilla toimialoilla. 

Tavoittelemme myös oman hiilijalanjälkemme pienentämistä kiinnittämällä huomiota mm. työmatkaliikkumiseen ja toimitilojen energiatehokkuuteen.

Lue lisää tekemästämme ilmastotyöstä Ajankohtaista -sivulta, jossa julkaisemme ilmastoa käsitteleviä artikkeleita.

Varsinais-Suomi ja Satakunta tavoittelevat hiilineutraaliutta 

Ilmastotyötä maakuntatasolla ohjaavat Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030 ja Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030. Työtä on aktivoinut Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke, jonka myötä on tiivistynyt vahva ilmastoasioiden sidosryhmäyhteistyö. Varsinais-Suomessa toimii maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ilmastovastuujaosto ja Satakunnassa toimii ilmastoyhteistyöryhmä. 

Varsinais-Suomen kiertotalouden askelmerkkejä on luotu alueellisella kiertotalouden tiekartalla, jonka painopisteitä ovat kestävä ruokajärjestelmä, tekniset kierrot ja liikkuminen ja logistiikka.

Varsinais-Suomen ilmastotavoitteet ja -päästöt 

Varsinais-Suomessa on asetettu tavoitteeksi valtakunnallista linjausta noudatellen olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tarkoittaa 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2005 tasosta ja lopun 20 prosentin kompensoimista hiilinieluja lisäämällä. Varsinais-Suomen ilmastopäästöt olivat vuonna 2020 Suomen ympäristökeskuksen ALas-laskelman mukaan 3858 kt CO2e. Päästövähennystavoite (-80 %) tarkoittaa, että päästöjen tulisi olla korkeintaan 770 kt CO2e vuonna 2035. 

Varsinais-Suomen ilmastopäästöt ovat vähentyneet vuosien 2005–2020 välillä 36 %. Merkittävin päästölähde on tieliikenne, jonka osuus päästöistä oli 28,5 % vuonna 2020. Lämmityksen ja kulutussähkön päästöt ovat viidentoista vuoden aikana vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2020 lämmityksen osuus oli noin viidennes päästöistä. Maatalouden päästöt ovat pysyneet lähes samana koko ajanjakson. Niiden osuus on myös noin viidennes päästöistä.  

Muita pienempiä päästölähteitä Suomen ympäristökeskuksen päästölaskennassa ovat teollisuus ja työkoneet, jätteiden käsittely sekä F-kaasut. Kyseinen laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä kunnissa.

Varsinais-Suomen ilmastopäästöt ja ilmastopäästöjen kehitys: Ympäristön tilan seuranta (lounaistieto.fi/tilastot/ymparisto)

Satakunnan ilmastotavoitteet ja -päästöt 

Satakunnassa on asetettu tavoitteeksi olla hiilineutraali jo vuonna 2030. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoden 2007 tasosta ja lopun 20 prosentin kompensoiminen hiilinieluja lisäämällä. Satakunnan ilmastopäästöt olivat Suomen ympäristökeskuksen ALas-laskelman mukaan 1394 kt CO2e vuonna 2020. Päästövähennystavoite (-80 %) tarkoittaa, että päästöjen tulisi olla korkeintaan 460 kt CO2e vuonna 2030. 

Satakunnan ilmastopäästöt ovat vähentyneet vuosien 2005–2020 välillä 36 %. Merkittävin päästölähde on tieliikenne, jonka osuus päästöistä oli 27 % vuonna 2020. Lämmityksen ja kulutussähkön päästöt ovat viidentoista vuoden aikana vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2020 lämmityksen osuus oli 22 % päästöistä. Maatalouden päästöt ovat pysyneet lähes samana koko ajanjakson ja niiden osuus on myös 22 % päästöistä.  

Muita pienempiä päästölähteitä Suomen ympäristökeskuksen päästölaskennassa ovat teollisuus ja työkoneet, jätteiden käsittely sekä F-kaasut. Kyseinen laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä kunnissa.

Satakunnan ilmastopäästöt ja ilmastopäästöjen kehitys: Ympäristön tilan seuranta (lounaistieto.fi/tilastot/ymparisto)

 

Kuntien toiminta on aktiivista 

Kunnissa on jo pitkään toteutettu ilmastotyötä. Työn tueksi laaditaan ja päivitetään ympäristö- ja ilmasto-ohjelmia, joissa paneudutaan kunnan toiminnan ja olosuhteiden kannalta vaikuttavimpiin ilmasto- ja kiertotaloustoimenpiteisiin. Ohjelman laatimista edellyttää myös uusi ilmastolaki vuodesta 2023 alkaen. Merkittävä osa kunnista on liittynyt ilmastotyötä tukeviin kansalliseen Hiilineutraalit kunnat (Hinku) -verkostoon ja kuntien energiatehokkuussopimukseen.  

Kuntien ilmastotyön merkittävänä tukijana Varsinais-Suomessa toimii Valonia, Varsinais-Suomen liiton alainen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. Satakuntaliitto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat ilmastohankkeiden kautta tukeneet kuntien ilmastotyötä. 

Lounais-Suomen Ympäristö Nyt -verkkopalvelussa voit perehtyä ilmastonmuutoksen hillinnän maakunnallisiin tavoitteisiin ja ajankohtaiseen toimintaan: 

Lisätietoa

Ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

 • kehittämispäällikkö Pekka Salminen 
 • ympäristöasiantuntija Nina Myllykoski 
 • erityisasiantuntija Sonja Lukkarinen 

Satakunnan ELY-keskus (Elinkeinot, työvoima ja osaaminen):

 • strategiapäällikkö Anne Jortikka 

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Päivitetty: 29.09.2023