ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pohjanmaan ELY-keskuksessa

Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastotiiimi on valinnut ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisiksi ilmastotyön kehittämiskohteiksi ilmastoviestinnän sekä biokaasun ja bioenergian edistämisen. Ilmastoviestintään liittyen henkilökunnalle on järjestetty ilmastotietoisku ja lisäksi on osallistuttu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämiin ilmastotietoiskuihin sekä ELYjen esittelijöille kohdennettuihin ilmastoteemaisiin ojitus- ja biokaasukokouksiin. ELY-keskuksen viestinnässä yhden kvartaalin teemana on ilmasto (kestävä kehitys, kiertotalous, energiatehokkuus, rahoitus). 

Pohjanmaan ELY-keskus on mukana Pohjanmaan maakuntien ilmastonyrkissä yhdessä alueen maakuntaliittojen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Ilmastonyrkin toimesta järjestettiin syksyllä 2022 Pohjanmaan maakuntien yhteinen ilmastoseminaari. 

Uusiutuva energia on alueella suuressa roolissa ja sen merkitys kasvaa. Tuulivoimaa on rakennettu ja rakennetaan alueelle ja lähiympäristöön paljon, myös siihen liittyvään työvoimatarpeeseen vastataan mm. koulutushankinnoilla. Akkuteollisuus kasvaa alueella vahvasti molemmissa maakunnissa ja myös siihen varaudutaan työvoimakoulutuksin. Lisäksi alueella on käynnistymässä useita suuria vetytalouteen liittyviä hankkeita. 
 
Team Finland -työssä on huomioitu vähähiilisyystavoitteet erityisesti Uusi energiatalous -kärkitoimialan osalta. Maaseuturahaston tuella on käynnistynyt useita hankkeita, joilla edistetään mm. uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuuden parantamista. Alkuvuoden Team Finland -toiminnassa on keskitytty informoimaan elvytysvarojen mahdollisuuksista. 

Maaseutuyritysten mahdollisuudet hakea korotettua investointitukea EU:n elpymisrahoituksesta vuonna 2022 kannusti yrityksiä tekemään energiansäästöä parantavia investointeja, joilla pystyttiin vähentämään ostetun sähkön osuutta. Erityisesti aurinkopaneeleiden hankintaan myönnettäviin investointitukiin kohdistui kova kysyntä. Vuoden 2022 aikana myönnettiin elpymistukena 1,9 milj. euroa maaseutuyrityksille energiatehokkuuden parantamiseen ja siirtymiseen uusiutuvan energiaan. Tukea myönnettiin myös merkittävään investointiin biokaasun tuottamiseksi Toholammille. Myönnetyn maaseuturahaston elpymistuen määrä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli maan korkeimpien joukossa.

EU:n maaseuturahaston (CAP) ja alueellisen maaseudun kehittämisohjelman 2023-2027 kautta Pohjanmaan ELY-keskus tulee myöntämään ympäristö- ja ilmastotoimiin korvamerkittyjä varoja maatilojen, maaseutuyritysten ja maaseudun kehittämiseen, kun haut aukeavat vuoden 2023 aikana.
 

Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Sirkku Wackliniin, [email protected]

Esimerkki maaseuturahaston hankkeesta: Vuosina 2010–2018 toteutetuissa PRECIKEM ja PRECIKEM II -hankkeissa on kehitetty uutta menetelmää viljelykäytössä olevien happamien sulfaattimaiden aiheuttamien vesistöongelmien ratkaisuun.

Päivitetty: 23.03.2023