ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Satakunnan ELY-keskuksessa

Hiilineutraaliuden edistäminen

Olemme vahvasti mukana rakentamassa Vihreän siirtymän Satakuntaa. Hiilineutraaliuden edistämiseksi toimeenpanemme vuonna 2022 hyväksyttyjä ilmastopolitiikan suunnitelmia ja strategioita. Ilmastomuutoksen sopeutuksessa tehtävänämme on varmistaa, että alueilla tehtävät ratkaisut ovat kestäviä muuttuvassa ilmastossa.

Edistämme ilmastonmuutokseen sopeutumista

Varmistamme, että maakunnassa tehtävät ratkaisut ovat kestäviä muuttuvassa ilmastossa. Pyrimme vaikuttamaan alueen maaseutuun ja maatalouteen, vesitalouteen sekä maankäyttösektoriin liittyviin maankäyttöä ja kaavoitusta ohjaaviin prosesseihin tulvariskien hallinnan, maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden sekä maaperän hiilensidonnan edistämiseksi.

Toiminnassamme korostuu mm.

  • yritysten aktivoiminen ja tukeminen vihreässä siirtymässä
  • maatilojen ja yritysten kannustaminen ympäristön kannalta kestävään energia-tehokkaaseen ja vastuulliseen tuotantoon
  • maatilojen vesitalouden hallinnan edistäminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa
  • viljelykiertojen kehittäminen
  • luonnonmukaisen tuotannon ja kestävien kasvinsuojeluratkaisujen edistäminen
  • alkutuottajien osaamisen ja keskinäisen tiedonvaihdon edistäminen ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumiskeinoista
  • puurakentamisen edistäminen

Kehittämisen painopisteet Satakunnassa

Satakunnan ELY-keskuksen myöntämässä rahoituksessa korostuvat vihreät arvot. Rahoituksen myöntämisen yhteydessä arvioidaan muiden tekijöiden ohella myös ilmastokriteerien täyttymistä. ELY-keskuksen omissa hankinnoissa on ilmastomyönteiset hankintakriteerit. Panostamme ELY-keskuksen henkilöstön ilmasto-osaamiseen ja aktiiviseen ilmastoviestintään sekä asiakasneuvontaan. Pyrimme tunnistamaan ja mahdollistamaan yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa kiertotalouden laajamittaisen mahdollisuudet.  

Yhteistyö Lounais-Suomessa

Ilmasto- ja kiertotalous on Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille yhteinen teema. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa Satakunnassa ympäristö- ja liikennevastuualueiden toiminnasta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat työskentelevät monien ilmastotyötä edistävien tehtävien parissa myös Satakunnassa esimerkiksi ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesivarojen ja alueiden käyttöön sekä ympäristön tilan seurantaan liittyen. Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksilla on yhteinen ilmasto- ja kiertotaloustiimi, jonka tehtävänä on edistää ilmastotyötä ja sen vaikuttavuutta eri sektoreilla.

​​​​​Teemme ilmastotyötä tiiviissä yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Olemme mukana mm. SAMK:n Canemure-hankkeessa, Satakuntaliiton ilmastoyhteistyöryhmässä ja Satavesi -ohjelmassa.

Lisätietoa

Yhteyshenkilö

Satakunnan ELY-keskuksen ilmasto- ja kiertotalous asioiden koordinoinnista vastaa strategiapäällikkö Anne Jortikka.

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

 

Päivitetty: 07.12.2022