ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Niina Pirttiniemeen tai Sonja Lukkariseen, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisessä strategiassa on ilmaston osalta asetettu seuraava tavoite: Ilmastonmuutosta hillitään ja siihen sopeutumista tuetaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asettamat omat tavoitteet keskittyvät näitä yleisiä tavoitteita tukeviin tehtäviin, kuten kestävien liikkumismuotojen edistämiseen, ilmastomyönteiseen maatalouteen, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii liikenne ja infrastruktuuri (L-vastuualue) ja ympäristö ja luonnonvarat (Y-vastuualue) -vastuualueilla Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue (E-vastuualue) toimii Etelä-Pohjanmaan alueella. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikat sijaitsevat Seinäjoella, Vaasassa ja Kokkolassa.

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisia tehtäviä

 • Uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annetun lain mukainen yhteyspisteviranomainen (RED II)
 • Tuulivoimaneuvonta
 • Peruskuivatuksen ja ojitustoimitusten asiantuntijatehtävät
 • Maa- ja metsätalouden vesienhallinta (yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa)
 • Hydrologisen omaisuuden keskitetty hoito ja hydrologisen tiedon tuotanto
 • Valtion vesistörakenteiden keskitetty omistajuus ja rakenteiden ylläpito
 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 2020–2022 hallinnointi ja toimeenpanotehtävät
 • HELMI-elinympäristöohjelman soiden ennallistamisen koordinointi 2020–2022 (VESPA)
 • Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen (VHA 3) koordinointi

Poimintoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sisäisestä ja alueellisesta ilmastotyöstä

 • ELY-keskus on käynnistänyt sisäisen ilmastotyönsä valitsemalla keskeiset tehtävät, joilla on suuri vaikutus joko hillintään tai sopeutumiseen. Näitä tehtäviä tullaan tulevina vuosina painottamaan ja seuraamaan.
 • ELY-keskuksen henkilöstön ilmasto-osaamista kehitetään ilmastotietoiskujen avulla
 • Lisäksi ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä toiminta-alueensa maakuntaliittojen kanssa ja osallistuu mm. maakuntaliittojen ilmastotiekarttojen ja -strategioiden laadintaan

Pohjanmaan ilmastopäästöt

Suomen ympäristökeskus on julkaissut vuoden 2019 ilmastopäästötiedot. Pohjanmaan maakunnan ilmastopäästöt vähenivät ALas-laskelman mukaan vuosivälillä 2018–2019 neljä prosenttia. Vuoden 2005 tasoon verrattuna Pohjanmaan vähennys on 23 %. Suurimmat päästölähteet (vuonna 2019) ovat maatalous 25 %, tieliikenne 21 % ja muu lämmitys 10 %. Pohjanmaan kokonaispäästöt olivat 1476,4 kt CO2e. Laskelmat eivät sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Kuva: Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)

Kuva: Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)

 

Etelä-Pohjanmaan ilmastopäästöt

Etelä-Pohjanmaan maakunnan ilmastopäästöt vähenivät ALas-laskelman mukaan vuosivälillä 2018-2019 kolme prosenttia (3 %). Vuoden 2005 tasoon verrattuna Etelä-Pohjanmaan vähennys on 11 %. Suurimmat päästölähteet (vuonna 2019) ovat maatalous 38 %, tieliikenne 18 % ja kaukolämpö 11 %. Etelä-Pohjanmaan kokonaispäästöt olivat 2335,6 kt CO2e. Laskelmat eivät sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Kuva: Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)

Kuva: Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)

 

Keski-Pohjanmaan ilmastopäästöt

Keski-Pohjanmaan maakunnan ilmastopäästöt vähenivät ALas-laskelman mukaan vuosivälillä 2018-2019 viisi prosenttia (5 %). Vuoden 2005 tasoon verrattuna Keski-Pohjanmaan 19 %. Suurimmat päästölähteet (vuonna 2019) ovat maatalous 42 %, tieliikenne 16 % ja teollisuus 8 %. Keski-Pohjanmaan kokonaispäästöt olivat 798,4 kt CO2e. Laskelmat eivät sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Kuva: Keski-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019. (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)

Kuva: Keski-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019. (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)