Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Kosteikko.

Ajankohtaista

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma (JÄSMY) tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta.

Työn tavoitteena oli tunnistaa Järvi-Suomen alueelle sopivia toimenpiteitä, jotka liittyvät ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan.

Ohjelmassa huomioidaan alueen elinkeinotoiminnan monipuolinen yhteys ympäristöön ja siinä paneudutaan maa- ja metsätalouteen sekä maaseudun muihin toimintoihin.

Ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden parantamista tavoitellaan muun muassa huomioimalla ympäristönhoitotarpeiden ja toimenpiteiden yhteensopivuus, koulutus, neuvonta ja viestintä. Ympäristön tilalla on merkittävä vaikutus myös alueen vetovoimaan ja imagoon.

Ohjelman laativat yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen ohjausryhmässä olivat näiden ELY-keskusten maaseutupäälliköt, maaseutu- ja ympäristöasiantuntijoita sekä edustajia keskeisistä sidosryhmistä. Käytännön työn toteutti MDI Public Oy alihankkijanaan Luonnonvarakeskus. Vastuuhenkilönä hankkeessa toimi asiantuntija Sari Rannanpää MDI:stä. MDI:n viiden henkilön tutkijatiimissä oli aluekehittämisen ja ohjelmatyön, ympäristön- ja vesiensuojelun sekä ilmastotoimien asiantuntemusta.

Ohjelman valmistui vuoden 2019 loppuun mennessä ja sen laadinta on rahoitettu Järvi-Suomen ELY-keskusten maaseutuohjelmien teknisestä tuesta.

Linkkejä

Päivitetty: 21.12.2022