Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin

Hiilineutraali Järvi-Suomi – ideahaku

Kuuden maakunnan ja viiden ELY-alueen yhteisessä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa (Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2020-2027 - Doria ) on syntynyt ajatus helpottaa hankkeiden valmistelua yli rahoitusohjelmien ja maakuntien rajojen. Ohjelmakauden alussa rahoitusmahdollisuudet näyttävät hyviltä, mutta sirpaleisuus vaikeuttaa niiden hahmottamista. Erityisesti EAKR, JTF ja CAP27 rahoituksia yhdistävät vihreään siirtymään liittyvät tavoitteet. Järvi-Suomen alueella kehittämishankkeita voidaan toteuttaa tehokkaasti eri maakuntien ja alueiden välisessä yhteistyössä.

Ideahakuun osallistutaan lyhyillä hankehahmotelmilla. Rahoittajien edustajat laativat niistä yhteistyössä palautteet. Palautteessa annetaan vinkkejä rahoitusmahdollisuuksien lisäksi mm. hankkeen sisällön rajaamisesta ja alueellisesta kohdistamisesta. Palautteessa voidaan vinkata ottamaan yhteyttä asiaan liittyviin kumppaneihin, mutta ideoiden tarkempaa sisältöä ei kerrota muille.

Palautteiden laadinnan yhteydessä keskustellaan laajasti monien rahoittajien kanssa ja pyydetään apua eri suunnista sen mukaan, mitä mahdollisuuksia ideoissa tunnistetaan. 

Hiilineutraali Järvi-Suomi -ideahaun tavoitteena on tuottaa ratkaisuja kestävyysmurrokseen. Erityisesti kehittämishankkeiden valmistelijoiden näkökulmasta tärkeä tavoite on löytää hankeideoille tarkoituksenmukainen jatkokäsittely rahoittajien yhteistyössä. Prosessissa säästetään hakijoitten voimavaroja hankevalmistelussa ja eri rahoitusvaihtoehtoihin perehtymisessä. Rahoittajien kannalta tavoitteena on löytää parhaat ideat sekä auttaa tarkoituksenmukaisten toteutustapojen ja rahoituksen löytymisessä.

Järvi-Suomeen haetaan ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä kiertotalouteen liittyviä ideoita. Toimialoista haussa halutaan nostaa erityisesti esiin matkailu ja ruokajärjestelmä, mutta myös näiden ulkopuoliset ideat ovat tervetulleita. Tämän suuntaisia tavoitteita löytyy mm. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä yhteisen maatalouspolitiikan (CAP27) ja oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoituksesta.

Ensisijaisesti haetaan ylimaakunnallisia hankeideoita, mutta myös maakunnalliset ja paikalliset hankeideat ovat tervetulleita.

Ideahakuun osallistutaan kirjoittamalla ja palauttamalla ideahahmotelma tällä sivulla olevan erillisen ohjeen mukaisesti. Viimeinen palautuspäivä on 17.2.

Kaikille ideoille annetaan palautteet viimeistään 17.3. 

Ideahakuun osallistunut voi missä vaiheessa tahansa jättää tukihakemuksia mille tahansa viranomaiselle. Palautteen saatuaankin he päättävät ideansa jatkokehittelystä ja eri rahoituskohtaisiin hakuihin osallistumisesta vapaasti oman harkintansa mukaan. Kaikkiin rahoitushakuihin voi osallistua myös ilman ideahakua, eikä ideahausta saa lisäpisteitä arvioinneissa. 

Järvi-Suomi kattaa seuraavat maakunnat: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Prosessia koordinoi Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman verkoston rahoitusasiantuntijoista koottu ryhmä.

 

Lisätietoja:

Harri Hakala, koordinaattori, Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma
[email protected], puh 0295024099

Tiina Arponen, yritysasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
[email protected], 0295 026 131

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto
[email protected], +358 447 142 637

Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö, Kymenlaakson liitto
[email protected],  +358 50 368 3936

Hannu Koponen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto
[email protected], 040 595 0009

Jyrki Kuva, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon liitto
[email protected], 040 757 6698

Jari Lantta, maaseutuasiamies, Etelä-Karjalan liitto
[email protected],  +358 40 5240 540

Eira Varis, aluekehitysjohtaja, Pohjois-Karjalan liitto
[email protected], 050 307 4806

Päivitetty: 13.01.2023