Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin

UKK - ideahaun usein kysytyt kysymykset

 

K: Mitä hyötyä ideahakuun osallistumisesta on hankkeen valmistelijalle? 
V: Ideahaku on mahdollisuus saada vinkkejä hankkeen valmisteluun jo ennen perusteellisen rahoitusohjelmakohtaisen hakemuksen tekemistä. Voit saada rahoitusasiantuntijat miettimään eri mahdollisuuksia puolestasi. Et menetä mitään, koska voit joka tapauksessa tehdä kumppanuuksiin, rahoituslähteisiin, kohdealueeseen ym. liittyvät ratkaisut vapaasti palautteesta riippumatta.

K: Voiko rahastosta X hakea rahaa osallistumatta tähän ideahakuun?
V: Kaikkiin rahoitushakuihin voi osallistua myös ilman ideahakua.

K: Mihin ideahakuun osallistuvat sitoutuvat?
V: Ideahakuun osallistuvat eivät sitoudu mihinkään. Palautteessa saatuja vinkkejä ei tarvitse noudattaa. Hakijat voivat vapaasti tehdä tai olla tekemättä ideoihinsa liittyviä hankehakemuksia varsinaisiin rahoitushakuihin. Mahdollisten hankehakemusten sisällössä ja muotoilussa voi hyödyntää tai olla hyödyntämättä saatua palautetta parhaaksi näkemällään tavalla.

K: Täytyykö hankkeitten kohdistua maaseudulle?
V: Ei. Valmistelua on tehty Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman verkostossa, mutta ideahakuun voivat osallistua myös Järvi-Suomen kaupunkialueisiin kohdistuvat hankkeet.

K: Mihin kaikkiin rahoitushakuihin voi osallistua tätä kautta? Voiko ideahaun kautta hakea myös rahoitusta Y? Se voisi sopia Järvi-Suomen alueella toteuttavalle hankeidealleni. 
V: ideahaussa ei myönnetä rahoitusta, vaan annetaan palautetta, jota voi halutessaan hyödyntää myöhemmässä vaiheessa rahoitusta hakiessa. Palautetta antamaan pyritään kokoamaan edustava joukko rahoituksen asiantuntijoita, mutta kaikkia mahdollisuuksia ei välttämättä pystytä huomioimaan kattavasti. Hankeidean kirjoittajan ei tarvitse kytkeä ideaansa mahdollisiin rahoituskanaviin. Alustavat ajatukset rahoituslähteistä voi kyllä mainita, jolloin palautetta pyritään antamaan erityisesti niistä.

K: Voiko ideahakuun osallistua hankehahmotelmalla, joka ulottuu Järvi-Suomen ulkopuolelle?
V: Voi. Olennaista on, että merkittävä osa kohdistuu Järvi-Suomeen. Ideahakuprosessi on valmisteltu Järvi-Suomen alueella, mutta Järvi-Suomi ei ole missään rahoitusohjelmassa erillinen alue. Hankekohtaisesti maakuntien/ ELY-alueiden rajojen ylittäminen onnistuu Järvi-Suomi-yhteistyön ulkopuolelle samoilla hallinnollisilla käytännöillä kuin Järvi-Suomen sisälläkin.

K: Voiko samaan ideaan hakea rahoitusta useammasta rahoituskanavasta?
V: Rahoitusvälineiden yhteinen ideahaku mahdollistaa periaatteessa hankekokonaisuuksien ja niiden rahoitusyhteistyön koordinoinnin jo valmisteluvaiheessa. Tätä työtä helpottaa, jos ideaa kirjoittaessa on jo avattu mahdollisia tapoja jakaa/vaiheistaa sitä sekä avattu mahdollisia kytkentöjä toisiin ideoihin.

K: Paljonko ideahaussa jaetaan rahaa?
V: Ideahaussa ei jaeta rahaa. Ideahaussa annetaan palautetta hankkeista. Tuki voi hakea ja rahoitus ratkeaa myöhemmissä rahoituskanavakohtaisissa hakuprosesseissa.

K: Milloin ideahaun hankkeista tulee rahoituspäätöksiä?
V: Ideahakuun jätetyille hankehahmotelmille ei anneta virallista päätöstä. Ideahakuun osallistuneet saavat palautetta viimeistään 17.3. Hankkeitten valmistelun aikataulu riippuu valmistelijasta ja valitusta rahoituskanavasta.

Päivitetty: 12.01.2023