Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin

Hiilineutraali Järvi-Suomi -ideahahmotelman kirjoitusohje

 

Kaikki ideahahmotelmassa annetut tiedot ovat alustavia. ELY-keskusten ja maakuntaliittojen asiantuntijat antavat niiden pohjalta palautetta.

Hankeidean esittäjä:

 • ei sitoudu mihinkään
 • voi osallistua tähän ideaan liittyvillä hakemuksilla rahoitushakuihin valitsemassaan aikataulussa ja muokaten sisältöä harkintansa mukaan vapaasti
 • suostuu siihen, että ideahakulomake voidaan jakaa ideoiden käsittelyyn osallistuville ELY-keskusten ja maakuntaliittojen asiantuntijoille

Hankekohtaista tietoa ei jaeta lupaa kysymättä muille.

Asiantuntijat laativat ideakohtaisen palautteen, joka lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse viimeistään 17.3.2023. Palaute ei sido hankeidean esittäjää tai hänen taustaorganisaaatiotaan millään tavalla.

Kuvaile hankeidea lyhyesti alla oleviin kysymyksiin vastaamalla. Kirjoita kysymykset tekstiin näkyviin. Kirjoita napakasti siten, että tekstin kokonaisyhteispituudeksi tulee korkeintaan 2 sivua.

Katso myös ideahaun pidempi kuvaus ja  usein kysytyt kysymykset (UKK).

 

 

Yhteystiedot: Hankeidean esittäjä/yhteyshenkilö, taustaorganisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Hankeidean nimi

 

 1. Tarve ja tausta: Minkä ongelman hanke ratkaisee? Mikä on hankkeen tavoite?
 2. Toimenpiteet ja toteutustapa: Mitä hankkeessa tehdään?
 3. Toteuttajat: Kuka/ketkä toteuttavat hankkeen?
 4. Alue: Millä alueella/alueilla hanke toteutetaan?
 5. Kohderyhmä: Ketkä hyötyvät hankkeesta? Ketkä osallistuvat hankkeeseen?
 6. Kauanko hanke kestää?
 7. Tulokset: Mitä tuloksia hankkeessa syntyy?
 8. Kustannukset: Mitä hankkeen toteuttaminen esimerkiksi saattaisi maksaa?
 9. Millaisia mahdollisuuksia hankkeessa on omarahoitukseen? Voit halutessasi kertoa myös mistä mahdolliset kustannukset koostuvat.
 10. Mikä hankkeen jatkovalmistelussa erityisesti mietityttää ja mistä erityisesti haluaisit palautetta?

 

 

Palauta hankeidea 16.1. ja 17.2.2023 välisenä aikana sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen:
[email protected]

Laita viestin otsikoksi: Hiilineutraali Järvi-Suomi -idea

 

Päivitetty: 14.02.2023