Harjoittelupaikat Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa 2024

Osoite: Kauppakatu 40 B, 80100 Joensuu

Harjoittelutehtävien palkkauksessa noudatetaan ELY-keskusten yhteistä palkkaussuositusta, jossa palkkaus määräytyy suoritettujen opintopisteiden mukaan (alle 150 opintopistettä 1 520,07 €/kk, vähintään 150 opintopistettä 1 745,99 €/kk). Palkkausta tarkistetaan yleiskorotusten mukaisesti.

Haku harjoittelupaikkoihin päättyy 22.1.2024. Hakemukset lähetetään suoraan kyseisen paikan yhteyshenkilölle.

Harjoittelija biosfäärialueen tehtäviin

Tehtävät:
Pohjois-Karjalan biosfäärialueen eli Unescon kestävän kehityksen yhteistyöalueen meneillään oleviin tehtäviin osallistuminen, sekä avustavat tehtävät mukaan lukien viestinnän. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, aloitus sopimuksen mukaan keväällä 2024

Opinnot: esimerkiksi biologian, maantieteen, metsätieteen, yhteiskuntatieteiden tai ympäristöpolitiikan opinnot. Eduksi katsotaan kiinnostus paikalliseen ja kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön tai harrastuneisuus sosiaalisen median viestinnässä. Työtehtävää voidaan muokata harjoittelijan vahvuuksien mukaisesti. Toivomme harjoittelijalta englannin kielen hyvää osaamista, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja aktiivista työotetta.

Lisätietoja ja hakemukset: Ympäristöasiantuntija Vilma Lehtovaara, p. +358 295 026 034 vilma.lehtovaara(at)ely-keskus.fi

Harjoittelija vesitaloustehtäviin (2 paikkaa) 

Tehtävät:
Vesitalouteen liittyvät selvitykset ja osallistuminen maastotöihin, vesitalouden aineistojen saattaminen sähköiseen muotoon sekä tietojärjestelmien päivittäminen. Lisäksi avustavat ympäristönsuojelun tehtävät. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, ajalla 2.5.-31.8.2024

Opinnot: Esim. energia- ja ympäristötekniikka; vesitalous. Eduksi katsotaan paikkatieto-ohjelmien (QGis) tuntemus. 

Lisätietoja ja hakemukset: Johtava asiantuntija Mauri Keränen, mauri.a.keranen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 027 691

Harjoittelija oikeudellisiin tehtäviin

Tehtävät:
Juristien avustavat tehtävät erityisesti rahoitus- ja maksatustehtäviin liittyvissä jatkotoimissa sekä ympäristöoikeudellisissa asioissa.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, syksyllä 2024

Opinnot: oikeustieteet

Lisätietoja ja hakemukset: Juristi Ville Hiedanpää, p. 0295 026 276, ville.hiedanpaa(at)ely-keskus.fi 

Harjoittelija maatalouden valvontatehtäviin

Tehtävät: 
Harjoittelija tutustuu harjoitteluaikana EU:n ja kansallisten viljelijätukien valvontatehtäviin, jotka sisältävät mm. pinta-alaperusteisten tukien sekä eläintukien valvontaa. Harjoittelija pääsee mahdollisuuksien mukaan tutustumaan myös mm. kauppasiementen markkinavalvontaan ja hukkakauravalvontaan. Harjoitteluun sisältyy myös ns. hallinnollisiin tehtäviin perehtymistä; mm. luonnonmukaisen tuotannon sitoumusten hakukäsittelyyn liittyviä työtehtäviä. Harjoittelijalta odotetaan valmiutta sekä toimisto- että maastotyön tekemiseen. Osa toimistotyöstä voi tapahtua myös etätyöskentelynä. Aktiivinen työote, hyvät ATK-taidot, asiakassuuntautunut asenne sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kuukautta, harjoittelua alkaa aikaisintaan 1.6.2024, mutta viimeistään 15.6.2024 tai sopimuksen mukaan.

Opinnot: maatalousalan AMK- tai yliopisto-opinnot

Lisätietoja ja hakemukset: Maaseutu ja energia -yksikön johtava asiantuntija Arto Ruuska, p. 02950 26098, arto.ruuska(at)ely-keskus.fi ja yksikön päällikkö Timo Tanskanen p. 0295 026 170, timo.tanskanen(at)ely-keskus.fi

Harjoittelija viestinnän tehtäviin 

Tehtävät:  
Lyhyiden esittelyvideoiden tekeminen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kuvapankin täydentäminen (valokuvaaminen, kuvien käsittely, metatietojen syöttö). Monipuolisten viestinnän sisältöjen tuottaminen eri kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille. Osallistuminen viraston päivittäisviestintään.

Toivomme harjoittelijalta erinomaista suomen kielen osaamista, hyvää englannin kielen osaamista, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, kevät/kesä/syksy 2024, tarkemmasta aloitusajankohdasta voidaan sopia joustavasti.

Opinnot: viestinnän tai visuaalisen alan opinnot (pääaine tai sivuaine), yliopisto tai AMK

Lisätietoja ja hakemukset:
viestintäasiantuntija Ilkka Elo, ilkka.elo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 041

Kansainvälinen harjoittelija maahanmuuton ja kotoutumisen tehtäviin (2 paikkaa)

(A translation in English below)

Tehtävät: 

  • Maahanmuuton tilastoaineistojen kokoaminen, analysointi ja visualisointi
  • Work in North Karelia -sivuston päivittäminen ja kehittäminen
  • Infot työllistymisestä ja yrittämisestä englanniksi/venäjäksi vieraskielisille yhteistyössä ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantuntijoiden kanssa
  • Yritysten ja kansainvälisten osaajien haastatteleminen.  Haastattelujen videoiminen ja artikkeleiden kirjoittaminen (suomi, englanti, venäjä, muu kieli) sosiaaliseen mediaan ja nettisivuille yhteistyössä ELY-keskuksen viestintätiimin kanssa

Toivomme harjoittelijalta hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Kielitaito: Vähintään suomen kielen perusteet, sujuva englanti, venäjän kielen ja muun kielen taito katsotaan eduksi. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: maksimissaan kolme kuukautta maaliskuu- marraskuu 2024 välisenä aikana, tarkemmasta aloitusajankohdasta sovitaan joustavasti.

Opinnot: Esimerkiksi yhteiskunta-, kauppa-, oikeus-, humanistiset tai kasvatustieteen opinnot

Lisätietoja tehtävästä: Maahanmuuttoasiantuntija Sini Hukka, sini.hukka(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 239 
Hakemukset lähetetään: yksikön päällikkö Raisa Lappeteläinen, raisa.lappetelainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 164.

International interns for immigration and integration tasks (2 interns)

The Employment, competence, and entrepreneurship unit of the ELY Center for North Karelia is looking for two interns for immigration and integration tasks. The interns will work in pair. The duties are as follows:

  • Compilation, analysis, and visualization of statistical data on immigration.
  • Updating and developing the Work in North Karelia website.
  • Conducting info-sessions about employment and entrepreneurship in Finland in English/Russian for non-Finnish speakers in cooperation with the ELY Center's immigration experts.
  • Interviewing companies and international experts. Producing videos and writing articles (Finnish, English, Russian, other languages) for social media and websites in cooperation with the ELY Center's communications team.

We expect the interns to have good information and communication skills as well as an independent, initiative, and creative approach to work.

Required language skills: at least the basics of Finnish, fluent English; knowledge of Russian and other languages is considered an advantage.

Duration and timing of the internship: a maximum of three months between March and November 2024, the starting time can be agreed upon flexibly.

Studies: For example, social, business, law, humanities, or education studies

More information about the internship: Immigration expert [email protected], phone number 0295 026 239 

Send your application to: Raisa Lappeteläinen, the unit head: [email protected], phone number 0295 026 164.

Päivitetty: 12.12.2023