Harjoittelupaikat Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa 

Osoite: Kauppakatu 40 B, 80100 Joensuu

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen harjoittelupaikat ovat haussa joulu–tammikuussa. Edellinen harjoittelupaikkahaku päättyi 16.1.2023. Vuoden 2024 harjoittelupaikat ilmoitetaan tällä sivulla loppuvuodesta 2023.

Harjoittelutehtävien palkkauksessa noudatetaan ELY-keskusten yhteistä palkkaussuositusta, jossa palkkaus määräytyy suoritettujen opintopisteiden mukaan (vuonna 2023: alle 150 opintopistettä 1 468,67 €/kk, vähintään 150 opintopistettä 1 686,95 €/kk). Palkkausta tarkistetaan yleiskorotusten mukaisesti.

Alta löytyvät vuonna 2023 haussa olleet harjoittelupaikat. Avoinna olevat työpaikat löytyvät valtiolle.fi-palvelusta.

Harjoittelija ympäristönsuojelun tehtäviin

Tehtävät: erilaisten tietojärjestelmien tallennustöitä (vesistötyöt Vesty ja pohjavesitietojärjestelmä Povet) sekä MARA-ilmoituksella (jätteiden hyötykäyttö maanrakentamisessa) käsiteltyjen kohteiden tarkastuksia sekä muita avustavia maastotöitä.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 2-3 kk, aloitus sopimuksen mukaan kesällä 2023

Opinnot: Energia- ja ympäristötekniikka tai vastaava

Harjoittelija biosfäärialueen tehtäviin

Tehtävät: Pohjois-Karjalan biosfäärialueen eli Unescon kestävän kehityksen yhteistyöalueen meneillään oleviin tehtäviin osallistuminen, viestinnässä avustaminen ja arkistointi. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, aloitusajankohta voi olla huhti- tai toukokuu

Opinnot: esim. biologian, maantieteen, yhteiskuntatieteiden tai ympäristöpolitiikan opinnot. Eduksi katsotaan harrastuneisuus sosiaalisen median viestinnässä tai kiinnostus ympäristöyhteistyöhön, kansainväliseen yhteistyöhön tai nuorten kanssa työskentelyyn. Työtehtävää voidaan muokata harjoittelijan vahvuuksien mukaisesti. Toivomme harjoittelijalta englannin kielen hyvää osaamista, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja aktiivista työotetta.

Harjoittelija leväseurannan tehtäviin

Tehtävät: Päätehtävä on vesistöjen leväseurannan hoitaminen Pohjois-Karjalan alueella. Lisäksi vesistöihin liittyvien selvitysten laatiminen sekä osallistuminen maastotöihin ja paikkatietoaineistojen päivittämiseen.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, 1.6.-31.8.2023

Opinnot: ympäristö- ja biotieteet; hydrobiologia, limnologia, akvaattiset tieteet. Eduksi katsotaan kasviplanktonin tuntemus, paikkatieto-ohjelmien tuntemus. 

Harjoittelija vesitaloustehtäviin

Tehtävät: Päätehtävä on vanhojen ojitushankkeiden digitointi paikkatietoaineistoksi. Lisäksi osallistuminen maastotöihin ja vesitalouden tietoaineistojen päivittämiseen.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 2-3 kk, ajalla 2.5.-31.8.2023

Opinnot: Esim. energia- ja ympäristötekniikka; vesitalous. Eduksi katsotaan paikkatieto-ohjelmien tuntemus. 

Harjoittelija oikeudellisiin tehtäviin

Tehtävät: lakimiesten avustavat tehtävät erityisesti ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä rahoitus- ja maksatustehtäviin liittyvissä jatkotoimissa.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, syksyllä 2023

Opinnot: oikeustieteet

Harjoittelija maatalouden valvontatehtäviin

Tehtävät: Harjoittelija tutustuu harjoitteluaikana EU:n ja kansallisten viljelijätukien valvontatehtäviin, jotka sisältävät mm. pinta-alaperusteisten tukien sekä eläintukien valvontaa. Harjoittelija pääsee mahdollisuuksien mukaan tutustumaan myös mm. kauppasiementen markkinavalvontaan ja hukkakauravalvontaan.

Harjoitteluun sisältyy myös ns. hallinnollisiin tehtäviin perehtymistä; mm. luonnonmukaisen tuotannon sitoumusten hakukäsittelyyn liittyviä työtehtäviä. Harjoittelijalta odotetaan valmiutta sekä toimisto- että maastotyön tekemiseen. Osa toimistotyöstä voi tapahtua myös etätyöskentelynä. Aktiivinen työote, hyvät ATK-taidot, asiakassuuntautunut asenne sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kuukautta, harjoittelua alkaa aikaisintaan 1.6.2023, mutta viimeistään 15.6.2023. 

Opinnot: maatalousalan AMK- tai yliopisto-opinnot

Harjoittelija viestinnän tehtäviin 

Tehtävät: Kuvapankin kokoaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle (valokuvaaminen, kuvien käsittely, metatietojen syöttö). Monipuolisten viestinnän sisältöjen tuottaminen eri kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille. Osallistuminen viraston päivittäisviestintään.

Toivomme harjoittelijalta erinomaista suomen kielen osaamista, hyvää englannin kielen osaamista, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, syksy 2023, tarkemmasta aloitusajankohdasta voidaan sopia joustavasti.

Opinnot: viestinnän opinnot (pääaine tai sivuaine), yliopisto tai AMK

Harjoittelija ESR-rahoituksen arviointitehtävään

Tehtävät: Selvityksen kokoaminen ESR-rahoituksen käytöstä ohjelmakaudella 2014–2020. Selvitystä käytetään työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikössä mm. tukemaan uuden ohjelmakauden käynnistymistä ja ESR-hankkeiden valmistelua Pohjois-Karjalassa.

Toivomme harjoittelijalta hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3kk, toukokuu - elokuu 2023, tarkemmasta aloitusajankohdasta voidaan sopia joustavasti.

Opinnot: Yhteiskunta-, kauppa- tai kasvatustieteen opinnot

Harjoittelija aineistojen kokoamis- ja analysointitehtävään

Tehtävät: Aineistojen kokoaminen ja analysointi mm. työllisyyden hoidon palveluhankintojen sekä yritys- ja maahanmuuttopalvelujen käyttöön työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikössä.

Toivomme harjoittelijalta hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3kk, toukokuu-elokuu 2023, tarkemmasta aloitusajankohdasta voidaan sopia joustavasti.

Opinnot: Esimerkiksi yhteiskunta-, kauppa- tai kasvatustieteen opinnot

Päivitetty: 07.11.2023