Navigeringsmeny
UUD Nuorisotakuun seuranta sv

Uppföljning av ungdomsgarantin - Nyland

  • Målet med ungdomsgarantin är att erbjuda alla unga under 25 år en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, workshop- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader efter att de blivit arbetslösa.
  • Med hjälp av utbildningsgarantin garanteras alla som avslutat grundskolan en utbildningsplats i ett gymnasium, en yrkesläroanstalt, inom ramen för ett läroavtal, i en workshop, inom rehabilitering eller på något annat sätt.
  • Dessutom erbjuder kompetensprogrammet för unga vuxna en möjlighet för personer under 30 år att avlägga en yrkesexamen eller en del av den.

NTM-centralen i Nyland strävar efter att månatligen utarbeta en uppföljningsrapport över de olika delområdena i ungdomsgarantin riktad till kommunerna i regionen och andra samarbetspartners.

I uppföljningen granskas bland annat utvecklingen av antalet arbetslösa unga som omfattas av ungdomsgarantin i kommunerna i Nyland, utvecklingen av arbetslöshetsgraden och de regionala aktiveringsgraderna. Målet är att publicera uppföljningen samtidigt med sysselsättningsöversikterna.

Kontakt

[email protected]

Uppföljningsrapporter (på finska)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 2016

2015

2014

2013

På andra webbplatser

 

 

 

Uppdaterad: 26.03.2024