Navigeringsmeny
Kundservice för miljöfrågor - ingressi

Kundservice för miljöfrågor

Söker du information om miljö? Har du redan besökt miljo.fi –webbtjänst?

Webbtjänsten erbjuder information om miljö och möjligheten att utnyttja olika e-tjänster. Om du inte hittar den information du letar efter vänligen kontakta kundservice för miljöfrågor.

Man kan kontakta kundservicecentralen per telefon eller e-post: 

  • 0295 020901 kundservice mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta.)
  • e-post: kundservice.miljo@ntm-centralen.fi eller kundservice.miljo@rfv.fi
  • chat på www.ymparisto.fi, vesi.fi och på www.ely-keskus.fi mån-fre kl. 12-15 (på finska)

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten fungerar samt svarar på frågor och respons.

För samtal till kundservicecentralen debiteras lokalnätsavgiften (Ina) när du ringer från en fast telefonanslutning och mobiltelefonavgiften (mta) när du ringer från en mobiltelefon.

 


Regional information