Navigeringsmeny
Kundservice för miljöfrågor - ingressi

Kundservice för miljöfrågor

Söker du information om miljö? Har du redan besökt webbtjänsten miljo.fi?

miljo.fi

Webbtjänsten erbjuder information om miljöärenden och möjligheten att utnyttja olika e-tjänster. Om du inte hittar den information du letar efter vänligen kontakta kundservicen för miljöfrågor.

Man kan kontakta kundservicecentralen per telefon eller e-post: 

  • 0295 020901 kundservice mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta.)
  • e-post: kundservice.miljo@ntm-centralen.fi eller kundservice.miljo@rfv.fi
  • chat på www.ymparisto.fi, vesi.fi och på www.ely-keskus.fi mån-fre kl. 12-15 (på finska)

 

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten fungerar samt svarar på frågor och respons.

För samtal till kundservicecentralen debiteras lokalnätsavgiften (Ina) när du ringer från en fast telefonanslutning och mobiltelefonavgiften (mta) när du ringer från en mobiltelefon.

Dataskyddsordning (pdf)

NTM-centralernas rådgivning inom andra miljöärenden

Vindkraftsrådgivning

Vindkraftsrådgivningen ger experthjälp och råd till kommuner, landskapsförbund, NTM-centraler, verksamhetsutövare och medborgare i frågor som rör såväl förfaranden som innehåll vid utbyggnad av vindkraft.

Vindkraftsrådgivningen (ymparisto.fi)

Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Den nationella kontaktpunktmyndigheten erbjuder tillståndsrådgivning för de som planerar produktion av förnybar energi samt övervakar att tillståndsansökningarna behandlas inom fastställd tidsfrist.

Tillståndsrådgivning för förnybar energi och kontaktpunktsmyndighet

Rådgivning om främmande arter

NTM-centralen i Kajanaland sköter koordineringen av ärenden runt främmande arter. NTM-centralen i Kajanaland sköter också bekämpningen av främmande arter, rådgivningen samt genomförandet av den årliga diskretionära bidragsansökan för bekämpningens uppföljning.

Främmande arter (ymparisto.fi)

Uppdaterad: 23.02.2023