Navigeringsmeny
Kundservice för miljöfrågor - ingressi

Kundservice för miljöfrågor

Söker du information om miljö? Har du redan bekantat dig med dessa webbtjänster för miljöinformation:

Du hittar information om NTM-centralernas miljöuppgifter och tjänster samt om miljö- och vattentillstånd som regionförvaltningsverken beviljar på följande webbsidor:

Om du inte hittar den information du letar efter, vänligen kontakta kundservicen för miljöfrågor. Vi ger kunder råd om miljöuppgifter och -tjänster som tillhandahålls av NTM-centralerna samt om miljö- och vattentillståndsärenden som handläggs hos regionförvaltningsverken. Vi ger också allmänna råd om miljöfrågor och handledning om hur man inleder ärenden och använder webbtjänsterna och e-tjänsten.

Dataskyddsordning (pdf)

Kontakta oss

NTM-centralernas rådgivning inom andra miljöärenden

Vindkraftsrådgivning

Vindkraftsrådgivningen ger experthjälp och råd till kommuner, landskapsförbund, NTM-centraler, verksamhetsutövare och medborgare i frågor som rör såväl förfaranden som innehåll vid utbyggnad av vindkraft.

Vindkraftsrådgivningen (ymparisto.fi)

Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Den nationella kontaktpunktmyndigheten erbjuder tillståndsrådgivning för de som planerar produktion av förnybar energi samt övervakar att tillståndsansökningarna behandlas inom fastställd tidsfrist.

Tillståndsrådgivning för förnybar energi och kontaktpunktsmyndighet

Rådgivning om främmande arter

NTM-centralen i Kajanaland sköter koordineringen av ärenden runt främmande arter. NTM-centralen i Kajanaland sköter också bekämpningen av främmande arter, rådgivningen samt genomförandet av den årliga diskretionära bidragsansökan för bekämpningens uppföljning.

Uppdaterad: 03.06.2024