Vakkolankoski fiskväg i Borgå å

Flygfoto.
Vakkolankoski innan fiskvägen byggdes.
 
I förgrunden syns fiskvägen som sprängts och stensatts samt en mellanvägg i betong som begränsar mängden vatten som kommer till fiskvägen.

Vakkolankoski ligger i Borgå å, i Askola kommun. Vid Vakkolankoski är Borgå ås avrinningsområde 1 115 km2 varav 2 % är sjöar. Variationerna i flödet kan vara mycket kraftiga på grund av att sjöarna är så få.

Enligt tillståndsvillkoren för kraftverket ska 0,7 m3/s vatten ledas till fiskvägen och forsområdet mellan den 1 maj och den 31 oktober. Vakkolankoskis stighöjd är 6,8 m och fiskvägen är sammanlagt cirka 80 meter lång. Fiskvägen är en så kallad hybridfiskväg, vars stigning på 4,1 meter skapats som naturenlig fiskväg (65 meter) och den övre delens stigning på 2,7 m består av en fisktrappa (15 meter).  Fisktrappan består av 14 bassänger och skillnaden i vattennivån mellan bassängerna är 0,2 m.

Nedanom fisktrappan sprängdes en kanal där man sammanlagt byggde 16 trösklar av natursten med 1,5–3 meters mellanrum. Var tredje tröskel är en så kallad huvudtröskel som består av tre större stenar och en lägre, flat sten. Mellan huvudtrösklarna skapades varierande trösklar i sten för att förhindra att över 0,2 m höga vattentrösklar bildas. Stenarna som stöder konstruktionerna förankrades i kanalens botten med stålankaren och en del av stenarna kunde placeras så att de vilade på de förankrade stenarna. Trösklarna skapades främst av natursten. I den mellersta delen av fiskvägen skapades en någorlunda bred bassäng som låter fiskarna vila under vandringen.

Nedanom Vakkolankoski finns inga fullständiga vandringshinder, men vid de två kraftverk som finns längre ner måste fortfarande åtgärder vidtas för att förbättra fiskarnas vandringsmöjligheter. Man har undersökt de lokala fiskarnas vandring och användning av fiskvägen i Vakkolankoski med hjälp av en VAKI-räknare och kunnat konstatera att de använder den. När möjligheterna att vandra i de nedre delarna av ån förbättras kommer Vakkolankoski fiskväg att göra det möjligt för vandringsfiskar att stiga upp till de övre delarna av Borgå å.

Basuppgifter om Vakkolankoski fiskväg

  • År för färdigställande: 2009
  • Längd: 80 m
  • Stigning: 6,8 m
  • Stigningens struktur: 16 naturstenströsklar och övre delen med en fisktrappa i betong
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,2–0,5 m
  • Dimensionerande flöde: 0,6 m³/s
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 2,5–4 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,5–1,2 m
  • Avstånd från åmynningen: 20 km
Området nedanom dammen vid Vakkolankoski, där en fiskväg med trösklar skapades.

Planritning för Vakkolankoski fiskväg.
Längdprofil för den mer naturenliga delen av Vakkolankoski fiskväg.
Längdprofilbilden på den mer naturenliga delen av fiskvägen åskådliggör stentrösklarnas struktur.
Fisktrappan i Vakkolankoski.
Fiskvägens mynning i mitten. Bilden är tagen vid högt flöde under hösten. Då kommer det även vatten från den vänstra sidan.
Fisktrappan i Vakkolankoski är i betong och vattnet leds från en bassäng till nästa med hjälp av mellanväggar. Vattendjupet i bassängerna är cirka 1,0 meter.

 

Bilder: Harri Aulaskari, Tero Taponen och Olli Jaakonaho

Uppdaterad: 04.08.2022