NTM-centralen i Lappland

Navigeringsmeny

LAP etusivu yhteystiedot - svenska

Kontaktinformation

Öppentid

vardagar kl 8.00-16.15

Telefonväxel

0295 037 000

Verksamhetsstället i Rovaniemi

Postadress PL 8060, 96101 Rovaniemi
Besökadress Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Öppentid vardagar kl 8.00-16.15

Verksamhetsstället i Kemi

Besökadress Valtakatu 28, Kemi
Öppentid vardagar kl 8.00-16.00

Registratur

NTM-centralen i Lappland
Registraturen
PL 8060, 96101 Rovaniemi

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Nyheter från regionen

Lapin ELY-keskus - uusimmat tiedotteet

Riksomfattande och gemensamma pressmeddelanden

Pressmeddelanden från regionen (till 23.9.2020)