Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Museotiet_Tieperinnetoiminta - lue lisää_sv

Traditionsarbete

Trafikverket och dess föregångare har varit den största väggbyggaren och -underhållaren i vårt land. Traditionsarbetet inom väghållningen görs för att bevara en värdefull tradition och för att förmedla traditionskännedom. Väghållningens historia är en del av det finländska kulturarvet.

Illustrationsbild
 

Det riksomfattande specialmuseet inom vägtrafik Mobilia sköter om museiverksamhet på området vägtrafik, samt dokumentering, förvaring och undersökning av föremål.  Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) sköter om styrningen av väghållningens traditionsarbete på riksplanet. På olika håll i landet tar NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur hand om det egna områdets museivägar och -broar, som är den viktigaste delen av väghållningens kulturarv. Till traditionsarbetet hör även planering och styrning av verksamheten, riksomfattande och internationellt samarbete samt traditionskommunikation.

Museivägar och -broar

Ur vägtrafikhistorisk synvinkel representerar museivägarna och -broarna en värdefull del av vårt vägnät.  De berättar om väghållningens och väganvändningen utveckling samt om hur man har byggt och använt förbindelserna, och om vem som har byggt och använt dem.  Museivägarna- och broarna bevaras sådana som det är när de blir museiobjekt. Det görs inga ändringar på dem, utom om det krävs för trafiksäkerheten eller för att bevara objektet.  Samlingen av museiobjekt utvecklas enligt principerna och kriterierna för den godkända samlingspolitiken.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
  • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Muualla verkossa

Uppdaterad: 03.11.2023