Tjänster

NTM-centralernas tjänster är grupperade på flera sätt för att underlätta sökandet av rätta tjänster. Du kan bläddra tjänster efter målgrupp, ämne eller typ:

 


Tjänster efter målgrupp

 


Tjänster efter typ

 


Tjänster efter ämne

Hittade du inte tjänster? Pröva sökning med ämnesord.

Ämnesordssökning av tjänsterna

Behandlingstider

Du kan kontrollera den förväntade behandlingstiden. Behandlingstiden varierar dock från fall till fall beroende på ärendets natur och till exempel av behovet av att be tilläggsinformation.

Behandlingstider

Övervakning av understöd, tillstånd och projekt

NTM-centralerna övervakar bl.a att miljötillståndens villkor följs, hur understöden används och hur finansierade projekt utförs enligt planerna.

Övervakning

 

Uppdaterad: 14.04.2023