Tiedoksiannot maantielle jätettyjen ajoneuvojen siirtämiseksi

Allmän anmälan om flyttning av fordon som lämnats på landsväg

NTM-centralen i Lappland ansvarar på riksnivå för den utredning av ägaruppgifter som avses i lagen om flyttning av fordon samt för flyttnings- och ersättningsbeslut i fråga om fordon som lämnats på landsvägar.

Uppdaterad: 04.12.2023