Ajankohtaista - Työpaikat - SVE

Jobba hos oss

Vi tar hand om saker som påverkar vars och ens vardagliga liv, såsom byggande av vägar och deras skick, tillstånd för miljön och miljöskydd och vi hjälper företagen att utvecklas. Vi är viktiga utvecklare av våra regioner och beviljare av EU-finansiering. Vår avsikt är en hållbar framtid för människornas och regionernas bästa.

Vår verksamhet är byggd på järnproffs, var och en inom sitt eget område. Vi jobbar i moderna multifunktionella lokaler och använder den senaste tekniken. Vi brukar jobba intensivt på datorn men hos oss kan man också ta på sig riktiga arbetskläder och undersöka till exempel åkerskiften, vägarbetsplatser och tillstånd för vattendrag.
Våra experter arbetar vid 15 regionala NTM-centraler, men vi samarbetar i stor utsträckning med flera regionala och nationella aktörer och samarbetspartner. En nätverksliknande verksamhet är vardagen för oss.

Vår verksamhet bygger på en tydlig syn på näringslivets starka sidor

I NTM-centralerna utvecklar vi näringar på landsbygden samt livskraft. Vi stöder fisket och utvecklar vattenbruk, förvaltning av fiskevatten och fritidsfiske. Vi främjar sysselsättning och utvecklar arbetskraftstjänster och främjar arbetsmarknadens funktion. Vi sköter uppgifter som hänför sig till invandring, integration och goda etniska förhållanden. Vi stöder företagens globala och nationella tillväxt med hjälp av finansiering och kompetensutveckling. Vår verksamhet bygger på en tydlig syn på näringslivets starka sidor, konkurrenskraft och behov. NTM-centralerna har en viktig roll som beviljare av finansiering.

Vi säkrar en smidig trafik

Tack vare den dagliga skötseln av vägarna går vardagens resor både på landsvägar och på gång- och cykelvägar. Vi ansvarar för vägbeläggning och underhåll och reparation av broar och på så sätt säkrar vi att trafiken är smidig. Vi stöder kollektivtrafiken i livliga stadsregioner och försöker också upprätthålla nödvändiga kollektivtrafikförbindelser på landsbygden. Vi sköter om trafiktjänsterna i skärgården. Med slåtter och planteringar bygger vi en bekväm och säker trafikmiljö. Vi sköter även om rådgivnings-, kommunikations- och informationstjänster som hänför sig till trafik och väghållning samt tillstånd för väghållning. Vi planerar och genomför stora och små vägprojekt med våra samarbetspartner.

Vi skapar förutsättningar för hållbar välfärd

Vår uppgift är att skapa förutsättningar för hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer. Vi skyddar djur- och växtarter och deras livsmiljö. Vi följer miljöns tillstånd och producerar aktuell information om miljön. Vi främjar miljöskydden och bevakningen inom olika områden. Vi följer och bevakar i samarbete med företagen utsläppen förorsakats av verksamheten. Vi styr kommunerna som vårt mål samhällsstrukturen där kompetens, rörlighet och produktion är hållbara. Vi tar hand om ett unikt och välskött kulturlandskap och ett byggnadsarv som ger människan en trivsam boendemiljö.

Viktigt med balans mellan vardagsliv och jobb 

Det är viktigt för oss att alla orkar med sitt arbete och vi försöker göra samordningen av arbete och vardagsliv så smidig och rättvis som möjligt. Våra moderna kontor erbjuder mångsidiga och ergonomiska arbetsförhållanden.

Vi stöder ett flexibelt arbetsliv genom mångsidiga möjligheter till distansarbete och genom att erbjuda möjlighet till personalrotation.  Flextid underlättar samordningen av arbete och vardagsliv.  Vi erbjuder också omfattande möjligheter till kompetensutveckling.  NTM-centralerna ordnar dessutom rekreationsverksamhet och stöder luncher samt motions- och kulturaktiviteter via tjänsten E-passi. 

Vilka är vi 

Vid de 15 NTM-centralerna arbetar totalt arbetar över 2 600 tjänstemän. Många av oss jobbar med företags- och sysselsättningsfrågor samt med sakkunniguppgifter inom miljö- och naturvård och trafik. Vi värdesätter mångsidig kompetens och arbetserfarenhet. Hos oss arbetar till exempel arkitekter, diplomingenjörer, agronomer och många slags magistrar. Många har utbildat sig inom ekonomiska vetenskaper, lantbruks- och skogsvetenskaper, geografi, filosofi, statsvetenskaper och förvaltningsvetenskaper. Av våra medarbetare är cirka 57 procent kvinnor och cirka 43 procent män.  Medelåldern bland medarbetarna på NTM-centralerna är 48,9 år och utbildningsnivåindexet är 6. 

Anställningsförhållande och lönesättning 

Anställningsförhållandena vid NTM-centralerna är i huvudsak tjänsteförhållanden.  I anställningsvillkoren följs statens tjänstemannalagstiftning och statens allmänna tjänste- och arbetsvillkor. 
NTM-centralerna använder statens lönesystem (vpj).  Uppgifterna är indelade i kravnivåer med tillhörande löneklasser. Lönen består av en uppgiftsspecifik lönedel som bygger på uppgifternas kravnivå och en personlig lönedel som bygger på den egna arbetsinsatsen. 

Varför jobba hos oss? 

Vill du delta i uppbyggnaden och utvecklingen av statsförvaltningens regionala tjänster? På NTM-centralerna har du möjlighet att påverka viktiga frågor. 
Vi på NTM-centralen är intresserade av miljöns välstånd, heltäckande företags- och sysselsättningstjänster och smidig trafik. Det är också viktigt för oss att alla trivs på arbetsplatsen, är intresserade av att utveckla sin egen kompetens och vill samarbeta med olika parter såväl inom statsförvaltningen som med företag och samarbetspartner. 

Lediga arbetsplatser du kan söka via tjänsten Valtiolle.fi. Noggrannare sökanvisningar finns i arbetsplatsannonserna.