Uutiskirjeet - ingressi sv

Nyhetsbrev

NTM-centralernas regionala nyhetsbrev fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.

Nyhetsbrev om avtallshantering

Nyhetsbrev om producentansvar och andra saker vid avfallshantering, informerar om aktuella saker, nyheter, evenemang och lagstiftning. Detta nyhetsbrev utges endast på finska.


Regional information


Uppdaterad: 20.02.2024