Käsittelyajat

Behandlingstider

NTM-centralerna har bedömt de förväntade behandlingstiderna för sina tjänster på det sätt som krävs enligt förvaltningslagen (434/2003) 23 a §. Ämbetsverken ska ge en bedömning av den förväntade genomsnittliga behandlingstiden för ett ärende som ska avgöras genom en ansökan eller motsvarande inledande förvaltningsbeslut. Observera att det handlar om en uppskattning. Behandlingstiden för ett enskilt fall beror alltid på ärendets natur och kvalitet samt till exempel behovet av att begära ytterligare information från kunden. För mer detaljerad information om behandlingstiden för din ansökan och processen, kontakta den sakkunniga som behandlar din ansökan.

Förvaltningslag (finlex.fi)

Behandlingstiderna i respektive region

Behandlingstiderna i respektive region fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.


Regional information


Uppdaterad: 04.04.2024