ELY-keskus - Organisaatio

Organisation

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Migrationsverket och Business Finland.

Regionala organisationssidor

Uppdaterad: 05.05.2023