Integration 2024 -hanke

Kotoutumisen valtakunnallinen tapahtuma 14.-15.11.2024 Turussa. Logo Integration 2024 sekä Euroopan unionin lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Toteutusaika: 1.9.2023-28.2.2025

Hankkeen toteuttavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma. Kumppaneina ja omarahoitusosuuteen osallistuvat Turun kaupunki, Varsinais-Suomen hyvinvointialue sekä Bildningsallianssen rf. Ohjausryhmässä ovat myös SPR:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajat. Hanketta osarahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Hankkeessa järjestetään valtakunnallinen Integration 2024 -tapahtuma 14.-15.11.2024 Turussa Logomossa. Lisäksi helmikuusta lähtien järjestetään kerran kuussa etänä Integration 2024 tutuksi -tilaisuuksia. Kohderyhmä ovat kotoutumisen ammattilaiset eri organisaatioissa; viranomaiset, kouluttajat, opettajat, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät, järjestöjen ja yhdistysten toimijat. Tapahtumaan tulee arviolta 800-1000 osallistujaa ja se myös striimataan.

Integration 2024 -tapahtuman aikana on mm. luentoja, puheenvuoroja, asiantuntijoiden keskusteluja, toiminnallista ohjelmaa, lyhytelokuvia, toimijoiden esittelypisteitä sekä valokuvanäyttely kotoutumisen ja maahanmuuton ajankohtaisista teemoista. Esittelypisteissä kotoutumisen toimijat esittelevät toimintaansa ja hyviä käytäntöjä sekä vaihtavat kokemuksia. Ohjelmaa on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja siinä näkyvät kotoutumisen eri osa-alueet; työllisyys, koulutus ja osaaminen, osallisuus, hyvinvointi, yhteiskunnan vastaanottavuus ja kaksisuuntainen kotoutuminen. Tapahtumalle avataan verkkosivut integration2024.fi, jonne ohjelma päivittyy ja uutiset päivittyvät myös kotoutuminen.fi-sivuille.

Hankkeen tavoitteena on, että kotoutumisen asiantuntijoiden osaaminen ja ammattitaito kehittyvät, tietopohja kotoutumisesta, hyvien väestösuhteiden edistämisestä ja antirasistisesta työstä kasvavat sekä verkostot ja kumppanuudet lisääntyvät. Sitä kautta kotoutumistyön laatu ja vaikuttavuus paranevat valtakunnallisesti.  

Tapahtumaa ja ohjelmaa suunnitellaan yhteiskehittämisen ja kumppanuuden periaattein. Valmistelussa on mukana kotoutumisen edistämisen parissa toimivia muita viranomaisia, kouluttajia, oppilaitoksia ja järjestöjä.

Euroopan unionin lippu sekä teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja:

maahanmuuttoasiantuntija / hankekoordinaattori
Päivi Ruotsala
[email protected]
puh. 0295 020 992
Työelämä- ja yrittäjyyspalvelut -yksikkö  

På andra webbplatser

Uppdaterad: 26.02.2024