Navigeringsmeny

Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset - SVE

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.

Kungörelser om planering av trafikleder publiceras efter 1.3.2023 på sidan Planering av statens trafikleder.

Planering av statens trafikleder

Kungörelser som publicerats före detta finns på denna sida.

När kungörelser, offentliga delgivningar och beslut inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser är riksomfattande eller omfattar flera regioner publiceras kungörelserna, de offentliga delgivningarna och besluten på följande sida:

Kungörelser, offentlig delgivning och beslut inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser

Kungörelser, offentliga delgivningar och beslut som publiceras på den här sidan finns till påseende åtminstone under den tid som motsvarar den offentliga delgivningen, dvs. 7 + 30 dygn. Äldre kungörelser, offentliga delgivningar och beslut kan man begära ut från registraturen.

Regionala kungörelser, offentliga delgivningar och beslut om miljö och naturresurser hittar du genom att välja önskat område under punkten Regional information.


Regional information


Uppdaterad: 24.05.2024