Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-teiden suunnittelu ja rakentaminen-ingressi_sv

Planering och byggande av vägar

Syftet med att förbättra och anlägga vägar är att främja möjligheterna till rörlighet och transport samt att öka trafiksäkerheten och trivseln i trafikmiljön.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beställer planering och byggande av landsvägar av företag som utför sådana arbeten. Trafikledsverket ansvarar för genomförandet av stora vägprojekt. Dessa projekt har riksdagen fattat beslut om och de nämns i statsbudgeten. Kommunerna ansvar för bygg- och förbättringsprojekt som utförs på det egna vägnätet.

Medborgarna kan påverka planeringen

Planeringen av vägprojekt är en process som preciseras under olika skeden. Processen har fyra skeden: förutredning, allmän planering, väg- och anläggningsplanering.

Medborgarna kan påverka slutresultatet genom att föra fram sina åsikter i planeringsskedet av vägprojektet.  Det är speciellt viktigt att ha en omfattande samverkan under den allmänna planeringen och/eller vägplaneringen. Det kungörs i regionens tidningar när en allmän planering och vägplanering inleds.

Under planeringsskedet undersöks vägprojektets fördelar och nackdelar och man försöker hitta lösningar som gör att man kan få ett slutresultat som så många som möjligt är nöjda med så förmånligt som möjligt.

På Internet, på NTM-centralens vägprojektsidor (länkar i vänstra kanten på sidan) finns information om vägplanerings- och vägbyggnadsprojekt regionvis.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
  • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 28.11.2022