Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-yksityistieavustukset-ingressi

Statsbidrag för enskilda vägar

Ett väglag kan söka bidrag för förbättring av en en-skild väg eller för underhåll och reparation av ett specialobjekt, såsom en färja eller en vinterväg.

Bidragen är behovsprövade och villkoret för att de ska beviljas är att vägen är berättigad till statsbidrag genom ett beslut fattat av NTM-centralen.

Rätt till statsbidrag

Statsbidrag kan erhållas under förutsättning att vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag utreds i samband med behandlingen av statsunderstödsansökan.

Berättigade till statsbidrag är med bil körbara enskilda vägar:

  •     ett väglag har grundats för vägen och
  •     uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i Lantmäteriverkets registret över enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade

Brådskande problem

Bidrag kan inte beviljas i efterskott. Vid brådskande, akuta fall som kräver åtgärder, t ex trumma har rasat, bör väglaget omedelbart vara i kontakt med NTM-centralen, trafiken kundservice: [email protected] eller tel 0295 020 600 (vardagar kl 9-15).

Aktuellt


8.4.2024

På grund av dålig finansiering tar handläggningen av bidragsansökningar tar längre tid än normalt och det är inte möjligt att bevilja stöd till alla projekt. Du kan läsa mer information om prioriteringen av stödprojekt i Traficoms meddelande (endast på finska):

Höjningar av statsunderstöden för reparation av enskilda vägar

Den 8 december 2022 utfärdade statsrådet en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023–2025. Läs mer:


Regional information


Uppdaterad: 08.04.2024