Navigeringsmeny

liikenne-yksityistieavustukset-ingressi

Statsbidrag för enskilda vägar

Ett väglag kan söka bidrag för förbättring av en en-skild väg eller för underhåll och reparation av ett specialobjekt, såsom en färja eller en vinterväg.

Bidragen är behovsprövade och villkoret för att de ska beviljas är att vägen är berättigad till statsbidrag genom ett beslut fattat av NTM-centralen.

Bidrag kan inte beviljas i efterskott. Vid brådskande, akuta fall som kräver åtgärder, t ex trumma har rasat, bör väglaget omedelbart vara i kontakt med NTM-centralen, trafiken kundservice: trafikens.kundservice@ntm-centralend.fi eller tel 0295 020 601.


Regional information