Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-vahingonkorvaukset-ingressi_sv

Skadeersättningar

NTM-centralerna ansvarar för skötseln av väghållningsuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Om en vägtrafikant drabbas av en skada på landsvägen som denne anser orsakats av bristfälligt underhåll av vägen, kan vägtrafikanten söka ersättning för skadorna av NTM-centralen.

 Vad kan jag göra direkt efter att en skada inträffat?

  • skriva upp exakt tidpunkt och plats för skadan samt orsaken till den
  • fotografera platsen i mån av möjlighet, orsaken till skadan och de inträffade skadorna
  • ringa Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100 (24 h/dygn)

Vägtrafikantlinjen förmedlar information om skadeplatsen till väghållaren och nödvändiga reparations- och varningsåtgärder kan vidtas omedelbart.

Kan jag få ersättning?

Vägtrafikanten kan få skadeersättning endast om vägunderhållet har skötts felaktigt eller vårdslöst eller om vissa uppgifter som tillhör sedvanligt underhåll av vägen har försummats helt eller delvis. Att vägen enbart är i dåligt skick berättigar därmed inte ännu till skadestånd.

Hur ansöker jag om skadestånd?

Skadestånd söks i första hand i E-tjänsten. E-tjänsten kräver identifiering med bankkoder eller ett mobilcertifikat.

För handläggningen av ansökan är det viktigt att du anger tidpunkten och platsen för skadan samt orsaken och den inträffade skadan så noggrant som möjligt. Om ovan nämnda uppgifter saknas, kan den som underhåller vägen inte begäras ett utlåtande om åtgärder som riktats till skadeplatsen och ansökan om ersättning kan inte handläggas.

Om du inte kan söka ersättning i E-tjänsten, kan du skicka en ifylld ansökningsblankett som du skrivit ut samt eventuella bilagor till adressen: NTM-centralen i Lappland, Kirjaamo, PB 8060, 96101 Rovaniemi.

Ytterligare information om ansökan av skadestånd får du från Trafikens kundservice.

Hur lång är behandlingstiden?

Ansökningar om skadestånd behandlas i den ordning de kommit in. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökan är 3-4 månader. I enstaka fall kan behandlingstiden dock variera.

Hur framskrider behandlingen av ansökan?

Ansökan om skadestånd avgörs från fall till fall utifrån uppgifterna i ansökan, utlåtanden från entreprenadens övervakare och entreprenören som ansvarar för skadeplatsens underhåll samt annan redogörelse. Beslut fattas utifrån skriftligt material. Vid beslutsfattande tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen, lagen om trafiksystem och landsvägar samt vägtrafiklagen.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
  • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 04.03.2024