Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-liikenteen asiakaspalvelu-ingressi_sv

Trafikens kundservice

Trafikens kundservice är Trafikledsverkets, NTM-centralernas och Fintraffic Ab:s gemensamma rikstäckande rådservice gällande ärenden om landsvägar, järnvägar och vattenfarleder.

Man kan ge respons, ställa frågor och ge förslag samt göra anmälan gällande trafikleder.

Frågor och förslag kan lämnas via responskanalen dygnet runt. Vi behandlar meddelandena vardagar kl. 8-16.

Sök information

På nätsidorna hittar man information om t ex. vägars och järnvägars underhåll, trafiksäkerhet, trafikledsprojekt och instruktioner hur man ansöker om trafiktillstånd. Vi har samlat ihop på vår tjänst svar på frågor som oftast ställs.

Ta kontakt

Om du inte hittar det du söker på nätsidorna eller i ofta ställda frågor-tjänsten, ta kontakt. Du kan lämna meddelande via Responskanalen dygnet runt. Vi behandlar kontakter på vardagar kl. 8-16

Chat-kanalen är öppen på vardagar kl 9-15 på NTM-centralens nätsidor och på Responskanalens –sida.

Telefonlinjerna är öppna vardagar kl 9-15. Vi spelar in samtalen för att förbättra kundtjänstens kvalité. Samtalen kostar den normala telefonkostnaden (lna/mta).

Genom att ta kontakt får du ditt ärende genast under behandling. Eventuellt styr vi dig till rätt tjänst.

Ge respons

Respons kan ges på Responskanalen-tjänsten med markering på kartan. På kartan kan du även följa publicerade responsers behandling.

Vi behandlar kontakterna och vidarebefordrar responserna till ärendets experter. Responser utnyttjas i utvecklingen av vår verksamhet.

Gör ett förslag

Funderar du på att göra ett förslag? Du kan göra ett förslag via Responskanalen och NTM-centralens experter värderar möjligheterna att utföra den mer exakt. Alla förslag är inte genomförbara. Emellanåt hindrar genomförandet brist på finansiering och även mindre åtgärders genomföring kräver att normerna uppfylls i trafikmiljön.

Anmäl om vägens skick

Du kan anmäla om vägens skick i Responskanalens-tjänst markerat på kartan dygnet runt. På kartan kan du följa även andras anmälningar och deras behandling.

Anmäl problem som kan äventyra trafik direkt till Vägtrafikantcentralens Vägtrafikantlinje genom att ringa 0200 2100 (24/7). Anmälningar som hör till Vägtrafikantlinjen är t ex. vatten på vägen, träd eller annat som fallit på vägen, sånt som hindrar att vägen används normalt.

Anmälaren bes om den exakta platsen där problemet finns och kontaktuppgifter. Vägtrafikcentralens trafikoperatör vidarebefordrar anmälan till områdets entreprenör.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen mån-fre kl. 9-15
  • ​​​​​​Kundservice 0295 020 600 mån-fre kl. 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • ​​E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

  • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 19.12.2023