Avaa chat-ikkuna

Gång och cykling

NTM-centralerna främjar hållbar rörlighet genom att utveckla möjligheterna till gång- och cykeltrafik. NTM-centralerna sköter om underhållet av de gång- och cykelvägar som staten upprätthåller. Dessutom förbättras människors möjligheter att välja mer hållbara färdsätt genom att bygga och reparera gång- och cykelvägar.

Gång och cykling spelar en viktig roll när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken. Det riksomfattande målet är att öka antalet resor inom gång och cykling med 30 procent fram till år 2030. Målet stöder också utvecklingen av trafiksäkerheten och minskningen av olägenheterna i trafiken. Dessutom medför motion med muskelkraft positiva effekter för hälsan och välbefinnandet.


Regional information


ta kontakt

Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen mån-fre kl. 9-15
  • ​​​​​​Kundservice 0295 020 600 mån-fre kl. 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • ​​E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

  • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 09.02.2024