Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-kaapelit, johdot ja putket tiealueella-ingressi_sv

Kablar, ledningar och rör på vägområde

När behöver jag ett tillstånd?

Du behöver tillstånd alltid då du placerar nya kablar, ledningar eller rör i landsvägens vägområde. Du behöver även tillstånd alltid då du underhåller och reparerar kablar, ledningar eller rör i vägområdet eller utför annat arbete i vägområdet. Tillståndet är beroende på situationen antingen ett placeringstillstånd, en anmälan eller ett arbetstillstånd. Tillståndsbesluten görs centraliserat på NTM-centralen i Birkaland.

Byggandet av vägbelysningen (stolpar och kablar/luftledningar) utgör ett undantag. Deras placering i vägområdet fastställs med den vägbelysnings- eller elansvariga vid den regionala NTM-centralen. Dessutom behövs ett separat arbetstillstånd för att bygga vägbelysling.

Brådskande reparationsarbete

Med akuta reparationsarbeten, kontakta Vägtrafikantcentralen (0200 21200, öppen dygnet runt) och NTM-centralens representant så snart som möjligt. Kontaktuppgifter till NTM-centralens representant kan erhållas från Trafikens kundservice (tel. 0295 020 600) under dess öppettider.

Under arbetets gång varnas trafik enligt anvisningar ”Trafiken vid vägarbeten – Tillståndspliktiga arbeten”( publikation finns endast på finska). På Livligt trafikerade vägar följs anvisningarna på ”Trafiken vid vägarbeten – Vägbygge” (publikation finns endast på finska). Lämpliga trafikdirigeringsplaner finns också på NTM-centralens webbplats:

Om arbetet pågår över natten eller helgen, utfärdar NTM-centralen i Birkaland tillstånd att arbeta på vägområdet. Avgift tas ut för tillståndet enligt förordningen. Tillstånd kommer att beviljas i efterhand vid behov.

Val av lämplig typ av tillstånd

I vissa fall har projekteraren möjlighet att välja bland flera olika tillståndsförfaranden. Vilka alternativ som lämpar sig för respektive objekt kan kontrolleras i schemat nedan. Klicka på bilden för att öppna schemat i en ny flik (på finska).

Alternativen som lämpar sig för objektet kan kontrolleras i tillståndshjälpredan Lupa-apuri. Lupa-apuri öppnas i en ny flik med länken nedan.

När ansöker jag om placeringstillstånd?

Ansök om placeringstillstånd för att placera en ny el-, tele-, fjärrvärme- och naturgaslinje i vägområdet. Vid placeringen av nya el- och telekablar och luftledningar kan du i vissa fall även alternativt använda ett anmälningsförfarande. Närmare information om att söka placeringstillstånd finns på länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

När kan jag göra en anmälan?

Om du placerar el- eller telekablar eller luftledningar kan du i stället för en ansökan om placeringstillstånd göra en anmälan i vissa situationer som nämns i 42a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. I oklara fall rekommenderar vi att du ansöker om placeringstillstånd. Närmare anvisningar för att göra en anmälan finns bakom länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

När ansöker jag om arbetstillstånd?

Ansök om arbetstillstånd om du tänker arbeta i vägområdet. Du behöver arbetstillstånd även om arbetet utanför vägområdet förutsätter trafikdirigering eller att trafiken varnas med trafikmärken. Till exempel förutsätter engångsarbeten, såsom service- och reparationer av kablar och luftledningar ett arbetstillstånd. Närmare uppgifter om ansökan av arbetstillstånd finns bakom länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

 


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
  • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 20.02.2024