Navigeringsmeny
Yhteysalusliikenne reitit ja aikataulut ingressi SV

Rutterna och tidtabellerna

Förbindelsefartygsrutterna finns i Egentliga Finlands, Nylands och Kymmenedalens område. På denna sida (förbindelsebåt.fi) finner ni ruttkartorna och länkar till trafikens tidtabeller. Du kan hitta ruttspecifik information, som ruttkarta och kontaktinformation för tjänsteleverantören, på den här sidan.

Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten. Innan tidtabellerna publiceras måste trafikidkaren höra intressegrupperna i fråga. Tidtabellerna finns på trafikidkarens webbsida.

Egentliga Finland

Kymmenedalen

Nyland

Hitisrutten

Kuljetus-Savolainen Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Hitisrutten med m/s Stella 1.1.2014–31.12.2023. Niklas Löfberg sköter persontransporterna som underleverantör på Hitis östra rutten med m/s Alva.

Houtskäsrutt och Iniö tillägsrutt

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Houtskärsrutten med m/s Finnö och på Iniörutten med m/s Kivimo 1.5.2022-30.4.2027

Ingå skärgård

NTM-centralen stöder persontrafiken i Ingå skärgård. Hoverline Oy sköter trafiken under åren 2022-2023. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv.

Beställningar: Tony Andersson, tfn: +358 45 870 6809, e-mail: [email protected]

NTM-centralen stöder tungtransporter i Ingå skärgård. Ekenäs Skärgårds Trans-service Ab sköter trafiken med sina fartyg 2022-2023. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården.

Beställningar: Magnus Fagerholm, tfn: +358 40 577 3427.

Korporutten

Archipelago Lines Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Korporutten med m/s Fiskö 1.1.2021-30.4.2023. 

Kotka-Pyttis rutt

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Kotka-Pyhttis rutten med m/s Otava 1.1.2014–31.12.2023. Kymen Saaristoliikenne Ab sköter transporterna som underleverantör med m/s Tekla I.

Lovisa skärgård

 

Nagu södra och tvärgående rutten

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Nagu södra rutten med m/s Falkö 1.5.2022-30.4.2027. Transportservice Oy Sjövägen Ab sköter persontransporterna som underleverantör på Nagu tvärgående rutten med m/s Cheri och m/s Myrskylintu.

Nagu norra rutt

FinFerries sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Nagu norra rutten med m/s Innamo 1.5.2023-30.4.2028. 

Pargasrutt

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Pargasrutten med m/s Viken 1.5.2021-30.4.2026.

Lilla ringvägen (Nagu–Själö–Hanka)

NTM-centralen stöder trafik under sommarmånaderna på Lilla ringvägen. Sundqvist Investments Oy Ab sköter trafiken med m/s Östern 13.5.-4.9.2022 och 12.5.-3.9.2023. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. Avgifterna finns i tdtabellen.

Borgårutten

EW Finland Ab / Pörtö Line sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Borgårutten med m/s Pörtöllä 1.1.2022–30.4.2026.

Raseborg skärgård

NTM-centralen stöder persontrafiken i Raseborg skärgård. Sommaröstrand Kb sköter trafiken med sina fartyg i år 2020-2021 och 2022-2023. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv.

Beställningar: Niklas Wikström, tfn: +358 40 760 7559, e-mail: [email protected]

NTM-centralen stöder tungtransporter i Raseborg skärgård. Ekenäs Skärgårds Trans-service Ab sköter trafiken med sina fartyg i år 2020-2021 och 2022-2023. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården.

Beställningar: Magnus Fagerholm, tfn: +358 40 577 3427.

Rimito rutt

Kuljetus-Savolainen Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Rimitorutten med m/s Isla 1.5.2020–31.12.2023.

Sibbo skärgård

EW Finland Ab / Pörtö Line sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Sibbo skärgård med m/s Sibbe 1.1.2022–30.4.2026.

Skärgårdens ringväg (Houtskär–Iniö)

NTM-centralen stöder trafik under sommarmånaderna på Skärgårdens Ringväg. Finlands Färjetrafik sköter trafiken med m/s Antonia 13.5.-4.9.2022 och 12.5.-3.9.2023. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i Iniö och Houtskär. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. Avgifterna finns i tidtabellen. På rutten finns förkörsrätterna. 

Utörutten

Kuljetus-Savolainen Ab sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Utörutten med m/s Eivor 1.5.2020–30.4.2025. Saariston Meritie Oy sköter trafiken som underleverantör på Utörutten.

Velkuarutten

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Velkuarutten med m/s Kaita 1.5.2020–30.4.2025.


Regional information


0295 020 600 ej tidtabellsinformation mån - fre kl. 9 - 15 (lna/mta)

Chat-tjänsten, mån - fre kl. 9 - 15

Uppdaterad: 27.11.2023