Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Yhteysalusliikenne - ingressi

Förbindelsefartygstrafik

Staten är ansvarig för förbindelsefartygstrafiken enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling.

Understödd trafik

NTM-centralen i Egentliga Finland understöder förbindelsefartygstrafik i Sibbo, Raseborg, Ingå och Lovisa skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar. Med understödd skärgårdstrafik avses sådan reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter med ett sjödugligt fartyg och som betjänar i skärgården bofasta personer antingen på sådana rutter inom skärgården eller mellan skärgården och fastlandet som saknar annan reguljär trafik eller vägförbindelser.

Trafikidkarna som beviljats undersstöd ansvarar för tidtabellerna och fasställer transportavgifterna själva. Förbindelsefartygstrafiken är avgiftsfri för de fastbosatta i skärgården som bor längs förbindelsefartygsrutterna. 

NTM-centralen i Egentliga Finland publicerar före utgången av juni annons om ansökan för nästa års trafik på lämpligt sätt i  dagstidningar. Beslut om beviljandet av understöd ges i god tid före årskiftet.

Aktuellt:

 


Regional information


0295 020 600 ej tidtabellsinformation mån - fre kl. 9 - 15 (lna/mta)

Chat-tjänsten, mån - fre kl. 9 - 15

Uppdaterad: 27.11.2023