Navigeringsmeny

Avaa chat-ikkuna
Saaristoliikenne ingressi

Skärgårdstrafik

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 10 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata transporter i Sibbo, Raseborg, Lovisa och Ingå skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.


Photo: Jarmo Vehkakoski

Effekten av lagen smittsamma sjukdomar på personkapasitet i fartygstrafiken

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs tjänsteleverantörerna att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra att coronavirussjukdomen sprider sig. Ändringen trädde i kraft 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till 31.12.2021. I första hand åläggs serviceproducenterna att se till att säkerhetsavstånden är tillräckliga. På basis av de fastställda skyldigheterna ska serviceproducenterna begränsa persontransportkapaciteten för förbindelsefartyg och landsvägsfärjor för att möjliggöra tillräckliga säkerhetsavstånd.

Från och med 21.6.2021 begränsningarna i personkapasitet slopades på alla förbindelsefartygsrutter. NTM-centralen i Egentliga Finlands meddelande om sak (meddelande 16.6.2021, på finska)


Regional information


ta kontakt

0295 020 600 ej tidtabellsinformation mån - fre kl. 9 - 15 (lna/mta)

Chat-tjänsten, mån - fre kl. 9 - 15