Navigeringsmeny

Saaristoliikenne ingressi

Skärgårdstrafik

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 10 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata transporter i Sibbo, Raseborg, Lovisa och Ingå skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.


Photo: Jarmo Vehkakoski

Landsvägsfärj- ovch förbindelsefartygstrafiken är avgiftsfri. Enligt kommunikationsministeriets fordorning blev förbindelsefartygstrafiken avgiftsfri den 1 september 2009.

På rutterna Skärgårdens ringväg (Iniö-Houtskär) och Lilla rinvägen (Nagu-Själö-Hanka, Rimito) samt i Raseborg, Ingå och Sibbo skärgårdar tas tillsvidare transportavgifter. Rutterna beviljas statsstöd, då trafikidkarna ansvarar för trafiken och fastställer transportavgifterna själva. 

Kundfeedback

Både i landsvägs- och förbindelsefartygstrafik ansvarar rederierna för en bra service och godkändbara förfaringssätt. Operatörerna skall se till att trafiken löper smidigt, iakttaga både trafik- och arbetssäkerhet, miljöaspekter samt kundernas sakligt bemötande. För en smidig behandling av ditt ärende, ber vi att du skickar din feedback direkt till rederiet i fråga.


Regional information


ta kontakt

0295 020 600 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Chat-tjänsten, mån - fre kl. 12 - 16