Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Saaristoliikenne ingressi

Skärgårdstrafik

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 10 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata transporter i Sibbo, Raseborg, Lovisa och Ingå skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.


Photo: Jarmo Vehkakoski

 


Regional information


0295 020 600 ej tidtabellsinformation mån - fre kl. 9 - 15 (lna/mta)

Chat-tjänsten, mån - fre kl. 9 - 15

Uppdaterad: 24.11.2022