Navigeringsmeny

Saaristoliikenne ingressi

Skärgårdstrafik

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 10 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata transporter i Sibbo, Raseborg, Lovisa och Ingå skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.


Photo: Jarmo Vehkakoski

Effekten av lagen smittsamma sjukdomar på personkapasitet i fartygstrafiken

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs tjänsteleverantörerna att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra att coronavirussjukdomen sprider sig. Ändringen trädde i kraft 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till 30.6.2021. I första hand åläggs serviceproducenterna att se till att säkerhetsavstånden är tillräckliga. På basis av de fastställda skyldigheterna ska serviceproducenterna begränsa persontransportkapaciteten för förbindelsefartyg och landsvägsfärjor för att möjliggöra tillräckliga säkerhetsavstånd.

Förteckning över verkningarna av skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken enligt rutt och fartyg.

Förbindelsefartygsrutter:

Velkua rutt:

M/S Kaita, inomhus 17/50 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Rimito rutt:

M/S Isla, 40/100 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Iniö rutt:

M/S Satava, inomhus 20/80 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Houtskärs rutt:

M/S Hitis, 12/43 personer

M/S Karolina, 12/28 personer 

Nagu norra rutt:

M/S Merituuli, M/S Kokkomaa, inomhus 8/50 personer och 40/99 passagerare totalt.

Det rekommenderas att man vistas i fordonen eller på däck. 

Korpo rutt:

M/S Fiskö, inomhus 18/36 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Obs!

Passagerarna ska boka person- och bilplats på fartyget genom att ringa fartygets nummer

044 761 8000. Numret svarar under fartygets trafikeringstid.

Utö rutt:

M/S Baldur, 100/195 personer

Nagu södra rutt:

M/S Nordep, inomhus 20/78 personer

Nagu tvärgående rutt

Cheri, 6 passagerare 

Myrskylintu, 15 passagerare

Pargas rutt:

M/S Viken, inomhus 9/20 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Hitis rutt:

M/S Stella, inomhus 40/100 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Borgå-Sibbo ruttområde:

M/S Pörtö (25/52): inomhus 10 personer, utomhus 15 personer

M/S Sibbe (20/41): inomhus 6 personer, utomhus 14 personer

Kotka-Pyttis rutt:

M/S Otava, inomhus 50/132 personer

M/S Tekla I, inomhus 30/100 personer

Väntrummet i Kuusinen i Kotka 4 personer.

Färjrutter där passagerarutrymmet är i användning:

Iniö-Gustavs

Aura, passagerarutrymme 15 + 2 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Kasnäs-Hitis

Aurora, passagerarutrymme 15 + 2 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Karlö

Merisilta, passagerarutrymme 14 personer

Meriluoto, passagerarutrymme 9 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Pargas-Nagu

Elektra, passagerarutrymme 2+2 personer

Sterna, passagerarutrymmet inte i aktiv användning på rutten i fråga.

Falco, passagerarutrymmet inte i aktiv användning på rutten i fråga.

Inga begränsningar i fordonsmängden

Korpo-Houtskär-Norrskata

Stella, 20 personer i passagerarutrymmet

Mergus, 18 personer i passagerarutrymmet

Galtby väntrum 3 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Färjrutter:

Palva färja

(väderskydd för skolbarn) 15/30 personer.

Inga begränsningar i fordonsmängden

Mer information fås direkt från fartygen och serviceproducenterna.


Regional information


ta kontakt

0295 020 600 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Chat-tjänsten, mån - fre kl. 12 - 16