Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-myynntitoiminta maantien varrella-ingressi_sv

Försäljningsverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar

Tillfällig försäljningsverksamhet

Tillfällig försäljningsverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar kräver ett tillstånd från NTM-centralen. Som tillfällig försäljning anses tidsperioder från en dag till sex månader. Tillstånd kan beviljas för områden som med tanke på trafiksäkerheten är lämpliga.

Försäljningen kan ske till exempel från en försäljningsvagn eller ett försäljningsbord. NTM-centralen kan inte förse företagaren med en elanslutning. Om företagaren behöver en elanslutning, är han eller hon tvungen att anskaffa den själv. I så fall kan man ingå ett avtal om tillfällig försäljning som gäller i flera år.

Produkterna som saluförs ska betjäna vägtrafikanter. Informationsskyltar om säsongsbetonad försäljningsverksamhet kan sättas upp vid vägen på de villkor som anges i tillståndet.

Tillfällig försäljningsverksamhet är avgiftsfri.

Avtal om kiosk eller kafé

Företagaren kan bedriva kiosk- eller kaféverksamhet som riktas till vägtrafikanter på en rast- eller parkeringsplats invid landsvägen. För detta ändamål ska företagaren ingå ett avtal med NTM-centralen, med stöd av vilket företagaren får bygga en kiosk- eller kafébyggnad med anknytande andra konstruktioner och andordningar på området. Företagaren kan också köpa eller hyra byggnaden, anläggningarna och anordningarna från en tidigare företagare.

För kiosker omfattar den första avtalsperioden i regel fem år och för kaféer tio år, dock så länge att företagaren hinner amortera sin investering. Fortsatta avtal ingås för högst fem år.

Från företagaren tas ut ingen penninghyra utan det räcker att företagaren underhåller området.

Ansökningsförfarande

Både tillfälliga försäljningstillstånd och avtal för hela landet söks från NTM-centralen i Birkaland.

Ansökan ska skickas

 • per e-post till registratur.birkaland(a)ntm-centralen.fi eller
 • per post till NTM-centralen i Birkaland, Registraturen, PB 297, 33101 Tammerfors

Tillfälliga försäljningstillstånd

Om tillfälliga försäljningstillstånd ansöks ännu med en fritt formulerad ansökan. Av ansökan ska följande framgå:

 • försäljarens kontaktuppgifter och FO-nummer eller personbeteckning
 • kommun inom vars område rastplatsen ligger, områdets namn, exakt läge och landsvägens nummer, karta
 • vad man ska sälja
 • för vilken tidsperiod man ansöker om tillstånd
 • en kopia av ett eventuellt tidigare tillstånd
 • Om det redan finns en kiosk eller ett kafé på området, behövs dess föreståndares skriftliga samtycke till den tillfälliga försäljningen.

Avtal om kiosk eller kafé

Avtal söks likaså med en fritt formulerad ansökan. Av ansökan ska följande framgå:

 • företagarens kontaktuppgifter och FO-nummer
 • kommun inom vars område rastplatsen ligger, områdets namn, exakt läge och landsvägens nummer, karta
 • en kopia av ett eventuellt tidigare tillstånd
 • Om det finns en befintlig byggnad på området ska den sökande ange om han eller hon ska köpa eller hyra byggnaden.

För mer information kontakta vid behov Trafikens kundservice, tfn 0295 020601.

 

Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 21.11.2023