Navigeringsmeny
Museosillat_Halikon_vanha_silta

Gamla bron, Halikko

Illustrationsbild

Halikko bro är en del av landsvägsrutten som utgörs av Stora Strandvägen. På samma ställe har det funnits broar sedan medeltiden. Den nuvarande träbron byggdes 1866.


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).