Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Tieperinnetoiminta_Liikenneviraston edeltäjät

Trafikverkets föregångare

​​​​​​​

 • 1799-1806
  • Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta
  • Kunliga Finska Strömrensnings Direktionen
  • The Royal Finnish Committee for the Clearing of Rapids
 • 1816–1840
  • Koskenperkausjohtokunta
  • Kejserliga Strömrensnings Direktionen
  • The Committee for the Clearing of Rapids
 • 1840–1860
  • Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta
  • Väg-och Vattenkommunikationernas Direktion
  • The Road and Waterway Transport Board
 • 1860–1887
  • Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus
  • Väg-och Vattenkommunikationernas Överstyrelse
  • The National Road and Waterway Transport Board
 • 1887–1925
  • Tie ja vesirakennusten ylihallitus
  • Väg-och Vattenbyggnadernas Överstyrelse
  • The National Board of Road and Water Works
 • 1925–1964
  • Tie- ja vesirakennushallitus
  • Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen
  • The National Board of Public Roads and Waterways
 • 1964–1990
  • Tie- ja vesirakennuslaitos
  • Väg-och Vattenbyggnadsverket
  • The National Roads and Waterways Administration
 • 1990–2001
  • Tielaitos
  • Vägverket
  • The Finnish National Road Administration (Finnra)
 • 2001-2009
  • Tiehallinto
  • Vägförvaltningen
  • The Finnish Road Administration (FINNRA)
 • 2010-2018
  • Liikennevirasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Trafikverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen
  • The Finnish Transport Agency and Centre for Economic Development, Transport and the Environment
 • 2019-
  • Väylävirasto
  • Trafikledsverket
  • Finnish Transport Infrastructure Agency

Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 03.11.2023