Navigeringsmeny

Liikenne-luvat-opasteet-mainonta tien varrella-ingressi_sv

Reklam invid vägar

Aktuellt:

Transport- och kommunikationsverket har uppdaterad föreskriften OM reklam och annonsering invid landsvägar 7.11.2019.

Reklam invid vägar

Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren placeras ut ska en anmälan göras till NTM-centralen och ett jakande beslut erhållas ifall reklamen placeras utanför detaljplanerat område. 

Handläggningstiden för anmälan är högst 30 dagar. Ett jakande beslut om att placera ut reklamen kostar 320 euro och ett nekande beslut 50 euro. Beslutets giltighetstid är högst 10 år.

Anmälan gör du enklast med den elektroniska blanketten

Du kan också använda e-tjänsten. E-tjänsten kräver identifiering med bankkoder eller mobilcertifikat.  E-tjänsten finns för närvarande endast på finska, men den kommer även att finnas på svenska senare. 

Vid behov kan du skriva ut pappersblanketterna och skicka in dem per post.

Bilagor som behövs för anmälan

1) en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen,

2) en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning), om det är frågan om en reklamanordning där bilden byts ut ska sökanden även ange hur ofta reklamen byts ut och på vilket sätt,

3) en utredning över markägarens eller -innehavarens samtycke till placering av reklam på hans eller hennes mark och

4) en utredning över rutten för att underhålla reklamen.

Ett jakande beslut om placeringen av reklamen kan ges om reklamen inte äventyrar trafiksäkerheten, orsakar olägenheter för väghållningen och passar in i miljön så bra som möjligt. Dessutom ska reklamens placering och utseende uppfylla kraven i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.


Regional information


Liikenne - linkit Soita meille

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.12-16.
  • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-16, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

  • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)