Navigeringsmeny
Museotiet_Magneettimäki

Magneettimäki, Enare

Illustrationsbild

Magneettimäki i Enare är ett ungefär tre kilometer långt sluttningsavsnitt av den kända Ishavsvägen. Liinahamari i Petsamo var under åren 1940–1941 den enda oceanhamnen i Nordeuropa som var öppen året runt.


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

Liikenne-museotiet-magneettimäki-linkit-oikopolut
liikenne-museotiet-linkit-muualla verkossa