Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-liikenteenohjaus-ingressi_sv

Trafikdirigering

Det behöves en trafikdirigerare för att stanna och dirigera den övriga trafiken om transporten rör sig avvikande från trafikreglerna. Trafikdirigeringen sköts av polisen eller en trafikdirigerare för specialtransporter (EKL-dirigerare). Användning av varningsbil fastställs enligt transportens mått.

Till trafikdirigerarens uppgifter hör att

  • säkerställa före transporten att specialtransporten är laglig och att märkningen följer tillståndsvillkoren
  • säkerställa under transporten att man håller sig till de rutter som nämns i tillståndet och att tillståndsvillkoren följs
  • säkerställa att tillfälligt avlägsnade vägmärken och trafikanordningar omedelbart placeras tillbaka på rätt plats
  • meddela om vägmärken och trafikanordningar som gått sönder samt om brott på el-, telefon- eller andra ledningar
  • se till att specialtransporten inte i onödan stör den övriga trafiken samt ordna omkörningsmöjlighet för den övriga trafiken tillräckligt ofta.

Om det finns flera trafikdirigerare med vid transporten ska en av dem fungera som ledande trafikdirigerare.

Utbildning av trafikdirigerare

Endast EKL-dirigerare som utbildats för uppgiften får fungera som trafikdirigerare. Vänd dig till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) för mer information om kraven och utbildningen.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta).

Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.

NTM-centralen i Birkaland,
Kundservice, Specialtransporter
PB 297, FI-33101 TAMMERFORS


E-post: [email protected]

På andra webbplatser

Trafikledning cid specialtransporter

Utbildning

Trafikdirigerarnas förening

Uppdaterad: 06.10.2023