Navigeringsmeny
joukkoliikenne-yksinoikeudet-ingressi

Ensamrätt

En enligt V delens 22 kap. 181 och 182 § i transportservicelagen behörig myndighet kan besluta om att ordna persontrafikens tjänster inom sitt befogenhetsområde eller dess delar enligt trafikavtalsförordningen för att försäkra sådana allmännyttiga tjänster som bl.a. är mångtaligare, tillförlitligare, av bättre kvalitet eller förmånligare än vad enbart den fria marknaden skulle kunna erbjuda (s.k. TAF-beslut).

Därtill kan en behörig myndighet vid behov i enlighet med trafikavtalsförordningen besluta om ensamrätt i utbyte mot att allmännyttiga skyldigheter sköts (s.k. beslut om ensamrätt). Med beslutet om ensamrätt ges idkaren av kollektivtrafik som anför särskilt besvär möjlighet att idka kollektiv persontrafik på en viss rutt, ett visst trafiknät eller visst område och andra möjliga trafikidkare utesluts. Ensamrätt kan beviljas i samband med alla avtal om offentliga upphandlingar.

En behörig myndighet utger beslutet över ensamrätten på sina webbsidor. En behörig myndighet kan förbjuda verksamhet som orsakar fortgående och allvarlig skada för trafik som är skyddat av ensamrätt (s.k. beslut om förbud). Ett vite kan ställas upp för att effektivera förbudet.


Regional information