Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-yksityistieavustukset-yhteystiedot-ingressi-sv

Kontaktuppgifter

Statsbidrag för förbättring av enskilda vägar

Rekommenderat ansökningssätt: E-tjänst

Ansökningen kan sparas som utkast och du kan senare fortsätta fylla i den. I e-tjänsten går understödsprocessen smidigt genom de olika stegen och kunden kan följa med hur ärendet framskrider via e-tjänstens arbetsbord. E-tjänsten förutsätter stark autentisering.

Sekundärt ansökningssätt: En ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i och sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett (du kan bifoga filer, max 40 Mb) eller printas ut och skickas in till registratorskontoret vid den NTM-centralen i Birkaland.

 

Statsbidrag för specialobjekt, ansökan om utbetalning - färjeläge/färjor, vinterväg, broar som nedmonteras

 

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av understöden för enskilda vägar. För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.

Rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar

Ytterligare information och rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar fås av trafikens kundservice (mån.–fre. kl. 9–15) 19.6.-14.8.2023 kl. 9-14

Utveckling av enskilda vägar

NTM-centralen i Mellersta Finland
PB 250
40100 Jyväskylä


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar:

  • Tel. 0295 020 603 mån-fre kl 9-15 (lna/mta)
  • Chatservicen mån-fre kl.9-15
  • E-post: [email protected]

Uppdaterad: 06.10.2023