Navigeringsmeny

Yrityksen kehittävminen - ingressi sv

Utveckling av företag

NTM-centralen erbjuder till företag tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

När personalens kompetens behöver utvecklas

Företagets eller företagsgruppens utbildning genomföras som en så kallad gemensam anskaffningsutbildning. Utbildningen planeras och genomförs i samarbete mellan företaget, NTM-centralen/TE-byrån och den valda utbildaren.

PrecisionsUtbildning erbjuder individuell hjälp i situationer där företagets verksamhet, arbetsuppgifter eller teknologin som används förändras. Samtidigt svarar den på företagets framtida kompetensutmaningar. I tjänsten får arbetstagarna skräddarsydd yrkesinriktad tilläggsutbildning som underlättar hanteringen av nya kompetenskrav.

RekryteringsUtbildning är ett flexibelt sätt att anställa nya arbetstagare till företaget då de inte hittas på arbetsmarknaden eller vid läroanstalter inom branschen. De arbetssökande som valts i tjänsten får en yrkesutbildning som skräddarsytts för arbetsuppgifterna, varefter företaget anställer dem.

Utbildningen kostar företaget cirka en tredjedel av det totala priset.

Läs mera on gemensam anskaffningsutbildning


Regional information


Uppdaterad: 15.03.2023