Navigeringsmeny

Fiske i Tana älv

Fiske i Tana älv

 

Nya fiskeregler och bestämmelser för Tana älv 2022

Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (pdf)

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2022 (pdf)

Sprid laxparasit!

Båtar, kanoter samt alla fiskeredskap och tillbehör som medhas till Ylä-Lappis vattendrag ska vara helt torra eller desinficerade innan de används (JSM:s förordning 1376/2004). Desinficeringsstationer ska alltid användas om det finns minsta misstanke om att båtar eller redskap, till exempel vadarbyxor eller håvar, inte är rena.

Gyrodactylus salaris är en cirka 0,5 mm lång parasit som lever på laxens hud och kan inte upptäckas med blotta ögat. Parasiten påträffas allmänt i åar och älvar som mynnar ut i Östersjön, där den inte har konstaterats orsaka dödlighet bland laxyngel. Laxbestånden i åar och älvar som mynnar ut i Atlanten har ingen motståndskraft mot parasitens fortplantning. Parasiten har orsakat dödlighet bland laxyngel i nästan 40 åar och älvar i Norge. Närmare information om parasiten och dess bekämpning finns i broschyren Tenoinfo och på Livsmedelsverkets webbplats.

Desinficeringspunkter

Desinfektionspunkten för fiskeredskap i Enare fiskehamn är öppet under tiden 27.6–29.7.2022 vardagar kl. 10–18. På kvällar och veckoslut tillhandahåller även Neste-servicestationen i Enare desinficeringsservice.

Dessutom finns det desinficeringstjänster vid alla platser för försäljning av tillstånd i Tana älv under deras öppettider samt vid SEO-servicestation i Ivalo och vid Sevetin baari och Näätämö Rajamotel utmed Neidenälven och Porotila Sanila (Kirakkajärvi).

Alla platser för försäljning av tillstånd i Tana älv, där det inom ramen för öppettiderna är möjligt att desinficera:

 • Kylätalo Saivu, Karigasniemi
 • Tenon Tunturituvat ky, Tanssijoki
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu, Yläköngäs
 • Lomakylä Valle, Utsjoki
 • Uulan Säästö, Utsjoki
 • Tenon Lohituvat, Niemelä
 • Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki
 • Vettustuva, Vetsikko
 • Vetsikon leirintämökit, Vetsikko
 • Tenon Lohiranta, Niittyranta
 • Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023