Navigeringsmeny
Fiske i Tana älv

Fiske i Tana älv

Obs! Innehållet på sidan uppdateras, vi beklagar brister i informationen.

Ett elektroniskt system har skapats för försäljning av tillstånd för fritidsfiske. Tillstånd kan i fortsättningen köpas både i Finland och i Norge genom att logga in i någotdera lands elektroniska tillståndsbutik. Det kommer att finnas en direkt länk mellan butikerna.

Det egentliga tillståndet skrivs ut som tidigare vid platserna för försäljning av tillstånd genom att visa tillståndskoden man fått då man handlat i webbutiken. Vid platserna för försäljning kontrolleras även fiskeredskapens renlighet.

Sprid inte laxparasiten!

Båtar, kanoter samt alla fångstredskap som hämtas till Övre Lapplands flodområden ska vara fullkomligt torra och desinficerade innan de används (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1376/2004). Desinficeringsstationer ska alltid användas om det finns den minsta misstanke om båtarnas eller redskapens, till exempel vadarbyxornas och håvarnas renhet.

Gyrodactylus salaris är en c. 0,5 mm lång parasit som lever på laxens hud och som inte kan observeras med blotta ögat. Parasiten påträffas allmänt i älvarna som rinner ut i Östersjön där den inte har konstaterats orsaka dödlighet bland laxynglen. Laxstammarna i älvarna som rinner ut i Atlanten har inte motståndskraft mot parasitens förökning. Sålunda har parasiten orsakat dödlighet bland flodynglen i nästan 40 älvarna i Norge. Noggrannare information om parasiten och dess bekämpning finns i broschyren Tenoinfo och på Livsmedelssäkerhetsverkets (Livsmedelsverket) webbplats.

Platserna för försäljning av tillstånd och desinficering:

 • Kalastajan Majatalo, Karigasniemi
 • Tenon Tunturituvat ky, Tanssijoki
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu, Yläköngäs
 • Lomakylä Valle, Utsjoki
 • Uulan Säästö, Utsjoki
 • Tenon Lohituvat, Niemelä
 • Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki
 • Vetsituvat, Vetsikko
 • Vetsikon leirintämökit, Vetsikko
 • Tenon Lohiranta, Niittyranta
 • Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

 


Regional information