Navigeringsmeny

Kasvinsuojeluaineiden valvonta sv

Tillsyn över växtskyddsmedel

Uppgifter inom riskbedömning, godkännande och marknadsövervakning av växtskyddsmedel sköts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Blanketter för godkännande av preparat och försöksverksamhet finns på Tukes webbplats.

NTM-centralerna sköter den praktiska övervakningen under ledning av Livsmedelsverket.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023