Navigeringsmeny

Ei-tuotannolliset investoinnit

Icke-produktiva investeringar

Man kan hos närings-, trafik- och miljöcentralen söka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggning av våtmarker samt inhägnande och inledande röjning av vårdbiotoper och naturbeten.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 26.01.2023