Navigeringsmeny

Elinkeinokalatalous sv

Fiskerinäring

NTM-centralerna främjar utvecklingen av fiskerihushållningen till ett livskraftigt verksamhetsområde. Fiskerinäringen omfattar fiske, vattenbruk samt fiskförädling och -handel. Yrkesfisket koncentreras till kusten och förädlingen till Södra Finland. Verksamheten har koncentrerats speciellt till den inhemska marknaden.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023