Navigeringsmeny

Tuotannolliset investoinnit sv

Produktiva investeringar

Genom investeringsstöd till gårdsbruk strävar man efter att utveckla och stöda gårdsbrukens struktur och konkurrenskraft.

Stödet kan också beviljas i form av bidrag, räntestöd för lån och lånegaranti.

Utöver att kraven på stödberättigande ska uppfyllas tillämpas ett urvalsförfarande, utifrån vilket de projekt som beviljas finansiering väljs.

Till ansökan om investeringsstöd för jordbruk ska fogas en affärsverksamhetsplan.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023